4.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 253/30


Kanne 14.4.2014 – Chemo Ibérica v. SMHV – Novartis (EXELTIS)

(Asia T-252/14)

2014/C 253/44

Kannekirjelmän kieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Chemo Ibérica, SA (Barcelona, Espanja) (edustaja: asianajaja M. I. Escudero Pérez)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Novartis AG (Basel, Sveitsi)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljännen valituslautakunnan 10.2.2014 tekemän ratkaisun asiassa R 936/2013-4 ja hyväksymään merkin EXELTIS rekisteröimisen yhteisön tavaramerkiksi numerolla 10 248 367 kansainvälisen nimikkeistön luokkaan 5;

velvoittamaan vastaajan ja/tai vastapuolen korvaamaan tähän oikeudenkäyntiin liittyvät oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Kantaja

Haettu yhteisön tavaramerkki: Sanamerkki EXELTIS luokkaan 5 kuuluvia tavaroita varten – yhteisön tavaramerkkihakemus nro 10 248 367

Sen tavaramerkin tai merkin haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Novartis AG

Tavaramerkki tai merkki, johon väitemenettelyssä on vedottu: Sanamerkki EXELON luokkaan 5 kuuluvia tavaroita varten.

Väiteosaston ratkaisu: Hakemus hylättiin.

Valituslautakunnan ratkaisu: Valitus hylättiin.

Kanneperusteet: Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen.