13.7.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 228/26


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 12.5.2015 – EEB v. komissio

(Asia T-462/14) (1)

(2015/C 228/37)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Seitsemännen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu unionin yleisen tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 315, 15.9.2014.