30.1.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 30/43


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.12.2016 – European Dynamics Luxembourg ja Evropaïki Dynamiki v. komissio

(Asia T-764/14) (1)

((Julkiset palveluhankinnat - Tarjouspyyntömenettely - ACTS-passitusjärjestelmään liittyvä tekninen apu, kehittäminen ja täytäntöönpano - Tarjoajan tarjouksen hylkääminen - Sopimuksen tekeminen toisen tarjoajan kanssa - Valintaperusteet - Myöntämisperusteet - Perusteluvelvollisuus - Ilmeinen arviointivirhe - Yhdenvertainen kohtelu - Avoimuus))

(2017/C 030/46)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantajat: European Dynamics Luxembourg SA (Luxemburg, Luxemburg) ja Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Ateena, Kreikka) (edustajat: aluksi asianajajat M. Sfyri ja I. Ampazis, sitten M. Sfyri)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi S. Bartelt ja A. Marcoulli, sitten S. Bartelt ja M. Konstantinidis)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 artiklaan perustuva, 5.9.2014 tehdyn komission päätöksen kumoamisvaatimus; kyseisellä päätöksellä hylätään kantajien esittämä tarjous rajoitetussa tarjouskilpailussa EuropeAid/135040/C/SER/MULTI, joka koskee ASEAN Customs Transit System -passitusjärjestelmän automatisoidun hallinnoinnin pilottijärjestelmän kehittämistä, ja siinä tehdään hankintasopimus toisen tarjoajan kanssa.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

European Dynamics Luxembourg SA ja Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 26, 26.1.2015.