25.1.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 27/50


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.12.2015 – Giand v. SMHV – Flamagas (FLAMINAIRE)

(Asia T-583/14) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus sanamerkin FLAMINAIRE rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aiempi kansallinen ja kansainvälinen sanamerkki FLAMINAIRE - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaara - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta - Aiemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohta - Ne bis in idem))

(2016/C 027/62)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Giand Srl (Rimini, Italia) (edustaja: asianajaja F. Caricato)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: P. Bullock)

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Flamagas SA (Barcelona, Espanja) (edustaja: asianajaja G. Hinarejos Mulliez)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n neljännen valituslautakunnan 11.6.2014 tekemästä päätöksestä (asia R 2117/2011-4), joka koskee Flamagas SA:n ja Giand Srl:n välistä väitemenettelyä.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Giand Srl velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien Flamagas, SA:lle sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) valituslautakunnassa käydystä menettelystä aiheutuneet välttämättömät kulut.


(1)  EUVL C 351, 6.10.2014.