23.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 389/49


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 25.9.2015 – August Storck v. SMHV (2good)

(Asia T-366/14) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Hakemus sanamerkin 2good rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Mainoslauseesta koostuva tavaramerkki - Ehdoton hylkäysperuste - Erottamiskyvyn puuttuminen - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta))

(2015/C 389/54)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: August Storck KG (Berliini, Saksa) (edustajat: asianajajat I. Rohr, A. C. Richter, P. Goldenbaum ja T. Melchert)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: S. Palmero Cabezas)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 27.2.2014 tekemästä päätöksestä (asia R 996/2013-1), joka koskee hakemusta sanamerkin 2good rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

August Storck KG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 253, 4.8.2014.