23.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 389/48


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 24.9.2015 – Klement v. SMHV – Bullerjan (kamiinan muoto)

(Asia T-211/14) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Menettämismenettely - Kolmiulotteinen yhteisön tavaramerkki - Kamiinan muoto - Tavaramerkin tosiasiallinen käyttö - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 51 artiklan 1 kohdan a alakohta - Tavaramerkin käytön luonne - Muoto, joka on erilainen sellaisten seikkojen osalta, joilla ei muuteta erottavuutta))

(2015/C 389/52)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Toni Klement (Dippoldiswalde, Saksa) (edustajat: asianajajat J. Weiser ja A. Grohmann)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamiehet: A. Poch, D. Botis ja A. Schifko)

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa: Bullerjan GmbH (Isernhagen-Kirchhorst, Saksa)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 9.1.2014 tekemästä päätöksestä (asia R 927/2013-1), joka koskee Toni Klementin ja Bullerjan GmbH:n välistä menettämismenettelyä

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Toni Klement velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 245, 28.7.2014.