23.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 389/43


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 30.9.2015 – Tilda Riceland Private v. SMHV – Siam Grains (BASmALI)

(Asia T-136/14) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus kuviomerkin BASmALI rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisempi rekisteröimätön tavaramerkki tai aikaisempi merkki BASMATI - Suhteellinen hylkäysperuste - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta))

(2015/C 389/46)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Tilda Riceland Private Ltd (Gurgaon, Intia) (edustajat: barrister S. Malynicz, solicitor N. Urwin ja solicitor D. Sills)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamiehet: P. Geroulakos ja P. Bullock)

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa: Siam Grains Co. Ltd (Bangkok, Thaimaa)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, joka on nostettu SMHV:n neljännen valituslautakunnan 18.12.2013 tekemästä päätöksestä (asia R 1086/2012-4), joka koskee Tilda Riceland Private Ltd:n ja Siam Grains Co. Ltd:n välistä väitemenettelyä.

Tuomiolauselma

1)

Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) neljännen valituslautakunnan 18.12.2013 tekemä päätös (asia R 1086/2012-4) kumotaan.

2)

SMHV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se korvaa Tilda Riceland Private Ltd:n oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 135, 5.5.2014.