27.4.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 123/19


Kanne 19.2.2013 — Cadbury Holdings v. SMHV — Société des produits Nestlé (nelirivisen suklaapatukan muoto)

(Asia T-112/13)

2013/C 123/32

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Cadbury Holdings Ltd (Uxbridge, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustajat: barrister T. Mitcheson, solicitor P. Walsh ja solicitor S. Dunstan)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Sveitsi)

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa toisen valituslautakunnan asiassa R 513/2011-2 11.12.2012 tekemän päätöksen kokonaisuudessaan lukuun ottamatta osaa, jossa valituslautakunta katsoi, että tavaramerkki ei ollut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen

velvoittaa SMHV:n korvaamaan tästä kanteesta aiheutuvat oikeudenkäyntikulut ja väliintulijan korvaamaan mitättömyysosastossa ja valituslautakunnassa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Rekisteröity yhteisön tavaramerkki, jonka mitättömäksi julistamista on vaadittu: kolmiulotteinen tavaramerkki, joka kuvaa nelirivisen suklaapatukan muotoa, luokkaan 30 kuuluvia tavaroita varten — yhteisön tavaramerkkirekisteröinti nro 2 632 529.

Yhteisön tavaramerkin haltija: vastapuoli valituslautakunnassa.

Yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen esittäjä: kantaja.

Mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen perustelut: neuvoston asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdassa sekä e alakohdan ii alakohdassa esitetyt perustelut.

Mitättömyysosaston ratkaisu: yhteisön tavaramerkin julistaminen mitättömäksi.

Valituslautakunnan ratkaisu: riidanalaisen päätöksen kumoaminen

Kanneperusteet: neuvoston asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ja 7 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohtaa sekä e alakohdan ii alakohtaa on rikottu.