Avainsanat
Päätöksen päätösosa

Avainsanat

Yhteisön tavaramerkki – Kolmansien huomautukset ja väite – Väitteen tutkiminen – Todisteet aikaisemman tavaramerkin käyttämisestä – Tosiasiallinen käyttö – Käsite – Arviointiperusteet (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohta) (ks. 29 ja 32 kohta)

2. Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen jättäminen – Niiden tavaroiden tai palvelujen yksilöinti, joita tavaramerkki koskee – Nizzan luokituksen mukaisten luokkien luokkaotsikoiden yleisnimikkeiden käyttäminen – Hakijan velvollisuus täsmentää hakijan hakemuksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohta) (ks. 40 ja 41 kohta)

3. Yhteisön tavaramerkki – Viraston päätökset – Yhdenvertaisen kohtelun periaate – Hyvän hallinnon periaate – Viraston aikaisempi päätöskäytäntö – Laillisuusperiaate (ks. 45 kohta)

4. Muutoksenhaku – Valitusperusteet – Unionin yleisessä tuomioistuimessa esitettyjen perusteiden ja perustelujen pelkkä toistaminen – Oikeudellisen virheen määrittämättä jättäminen – Tutkimatta jättäminen (SEUT 256 artiklan 1 kohta; Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäinen kohta; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 112 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohta) (ks. 54 kohta)

Päätöksen päätösosa

Ratkaisu

1) Valitus hylätään.

2) Reber Holding GmbH & Co. KG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 17.7.2014 – Reber Holding vastaan SMHV

(asia C‑141/13 P) ( 1 )

”Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Kuviomerkki Walzer Traum — Kansallisen sanamerkin Walzertraum haltijan väite — Tavaramerkin tosiasiallisen käytön käsite — Aikaisempia päätöksiä ei ole otettu huomioon — Yhdenvertaisen kohtelun periaate”

1. 

Yhteisön tavaramerkki — Kolmansien huomautukset ja väite — Väitteen tutkiminen — Todisteet aikaisemman tavaramerkin käyttämisestä — Tosiasiallinen käyttö — Käsite — Arviointiperusteet (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohta) (ks. 29 ja 32 kohta)

2. 

Yhteisön tavaramerkki — Yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen jättäminen — Niiden tavaroiden tai palvelujen yksilöinti, joita tavaramerkki koskee — Nizzan luokituksen mukaisten luokkien luokkaotsikoiden yleisnimikkeiden käyttäminen — Hakijan velvollisuus täsmentää hakijan hakemuksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohta) (ks. 40 ja 41 kohta)

3. 

Yhteisön tavaramerkki — Viraston päätökset — Yhdenvertaisen kohtelun periaate — Hyvän hallinnon periaate — Viraston aikaisempi päätöskäytäntö — Laillisuusperiaate (ks. 45 kohta)

4. 

Muutoksenhaku — Valitusperusteet — Unionin yleisessä tuomioistuimessa esitettyjen perusteiden ja perustelujen pelkkä toistaminen — Oikeudellisen virheen määrittämättä jättäminen — Tutkimatta jättäminen (SEUT 256 artiklan 1 kohta; Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäinen kohta; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 112 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohta) (ks. 54 kohta)

Ratkaisu

1) 

Valitus hylätään.

2) 

Reber Holding GmbH & Co. KG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


( 1 ) EUVL C 141, 18.5.2013