1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/6


Unionin tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 11.9.2014 – Valittajana Think Schuhwerk GmbH ja muuna osapuolena sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

(Asia C-521/13 P) (1)

((Muutoksenhaku - Yhteisön tavaramerkki - Asetus (EY) N:o 207/2009 - 7 artiklan 1 kohdan b alakohta - Erottamiskyvyn puuttuminen - Kengännauhojen punaiset päät - Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 122 artikla - Valitus, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osaksi selvästi puuttuvat ja joka on osaksi selvästi perusteeton))

(2014/C 431/10)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Think Schuhwerk GmbH (Kopfing, Itävalta) (edustaja: Rechtsanwalt M. Gail)

Muu osapuoli: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: G. Schneider)

Määräysosa

1)

Valitus hylätään.

2)

Think Schuhwerk GmbH velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 344, 23.11.2013.