30.1.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 30/2


Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 23.11.2016 – Valittajana Euroopan komissio sekä muina osapuolina Stichting Greenpeace Nederland ja Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)

(Asia C-673/13 P) (1)

((Muutoksenhaku - Oikeus tutustua toimielinten asiakirjoihin - Asetus (EY) N:o 1049/2001 - Ympäristö - Århusin yleissopimus - Asetus (EY) N:o 1367/2006 - 6 artiklan 1 kohta - Luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön taloudellisten etujen vahingoittamisen vaara - Ympäristöpäästöihin liittyvien tietojen käsite - Kasvinsuojeluaineiden sisältämän tehoaineen lupamenettelyä koskevat asiakirjat - Tehoaine glyfosaatti))

(2017/C 030/02)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan komissio (asiamiehet: B. Smulders, P. Ondrůšek, P. Oliver ja L. Pignataro-Nolin)

Väliintulijat, jotka tukevat valittajan vaatimuksia: American Chemistry Council Inc. (ACC), CropLife America Inc. ja National Association of Manufacturers of the United States of America (NAM) (edustajat: M. Abenhaïm, avocat, K. Nordlander, advokat, ja P. Harrison, solicitor), CropLife International AISBL (CLI) (edustajat: D. Abrahams, barrister, R. Cana ja E. Mullier, avocats, ja A. Patsa, dikigoros), European Chemical Industry Council (Cefic) ja European Crop Protection Association (ECPA) (edustajat: I. Antypas ja D. Waelbroeck, avocats, ja D. Slater, solicitor), European Crop Care Association (ECCA) (edustaja: S. Pappas, dikigoros) ja Saksan liittotasavalta (asiamiehet: T. Henze ja A. Lippstreu)

Muut osapuolet: Stichting Greenpeace Nederland ja Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (edustajat: B. Kloostra ja A. van den Biesen, advocaten)

Väliintulija, joka tukee muiden osapuolten vaatimuksia: Ruotsin kuningaskunta (asiamiehet: E. Karlsson, L. Swedenborg, A. Falk, U. Persson, C. Meyer-Seitz ja N. Otte Widgren)

Tuomiolauselma

1)

Unionin yleisen tuomioistuimen 8.10.2013 antama tuomio Stichting Greenpeace Nederland ja PAN Europe vastaan komissio (T-545/11, EU:T:2013:523) kumotaan.

2)

Asia T-545/11 palautetaan unionin yleiseen tuomioistuimeen.

3)

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.


(1)  EUVL C 71, 8.3.2014.