10.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/40


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.4.2014 – Ferring v. SMHV – Tillotts Pharma (OCTASA)

(Asia T-502/12) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus sanamerkin OCTASA rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisemmat kansalliset sanamerkit, Benelux-sanamerkit ja kansainväliset sanamerkit PENTASA ja OCTOSTIM - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaara - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

2014/C 175/53

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Ferring BV (Haarlem, Alankomaat) (edustajat: aluksi solicitor I. Fowler sekä asianajajat A. Renck ja J. Fuhrmann, sitten I. Fowler, A. Renck ja asianajaja D. Slopek)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: P. Bullock)

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Tillotts Pharma AG (Ziefen, Sveitsi) (edustaja: barrister T. Alkin)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n neljännen valituslautakunnan 6.9.2012 tekemästä päätöksestä (asia R 1216/2011-4), joka koskee Ferring BV:n ja Tillotts Pharma AG:n välistä väitemenettelyä.

Tuomiolauselma

1)

Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) neljännen valituslautakunnan 6.9.2012 tekemä päätös (asia R 1216/2011-4) kumotaan.

2)

SMHV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan puolet Ferring BV:n oikeudenkäyntikuluista.

3)

Tillotts Pharma AG vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan puolet Ferring BV:n oikeudenkäyntikuluista.


(1)  EUVL C 26, 26.1.2013.