23.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 389/27


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 30.9.2015 – Anagnostakis v. komissio

(Asia T-450/12) (1)

((Toimielimiä koskeva oikeus - Eurooppalainen kansalaisaloite - Talous- ja rahapolitiikka - Valtionvelan jättäminen maksamatta takaisin - ”Hätätilaa” koskevan periaatteen vahvistaminen - Rekisteröinnin epääminen - Komission toimivalta - Perusteluvelvollisuus))

(2015/C 389/27)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Alexios Anagnostakis (Ateena, Kreikka) (edustaja: asianajaja A. Anagnostakis)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: H. Krämer ja M. Konstantinidis)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa on kyse 6.9.2012 annetun komission päätöksen C(2012) 6289 final, jolla hylättiin vaatimus rekisteröidä komissiolle 13.7.2012 toimitettu eurooppalainen kansalaisaloite ”Miljoona allekirjoitusta solidaarisen Euroopan puolesta”, kumoamista koskevasta vaatimuksesta.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Alexios Anagnostakis velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 399, 22.12.2012.