24.7.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 239/43


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 1.6.2017 – Changmao Biochemical Engineering v. neuvosto

(Asia T-442/12) (1)

((Polkumyynti - Kiinasta peräisin olevan viinihapon tuonti - Lopullisen polkumyyntitullin muuttaminen - Osittainen välivaiheen tarkastelu - Markkinataloudessa toimivan yrityksen asema - Huomattavien tuotantopanosten kustannukset heijastavat merkittävässä määrin niiden arvoa markkinoilla - Olosuhteiden muuttuminen - Perusteluvelvollisuus - Määräaika, jossa päätös markkinataloudessa toimivan yrityksen asemasta on tehtävä - Puolustautumisoikeudet - Asetuksen (EU) N:o 1225/2009 20 artiklan 2 kohta))

(2017/C 239/53)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (Changzhou, Kiina) (edustajat: asianajajat E. Vermulst, S. van Cutsem, F. Graafsma ja J. Cornelis)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamies: S. Boelaert, avustajinaan aluksi asianajaja G. Berrisch ja N. Chesaites, barrister, sitten G. Berrisch ja B. Byrne, solicitor, ja lopuksi asianajaja N. Tuominen)

Väliintulijat, jotka tukevat vastaajan vaatimuksia: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi M. França ja A. Stobiecka-Kuik, sitten M. França ja J.-F. Brakeland), Distillerie Bonollo SpA (Formigine, Italia), Industria Chimica Valenzana SpA (Borgoricco, Italia), Distillerie Mazzari SpA (Sant’Agata sul Santerno, Italia), Caviro Distillerie Srl (Faenza, Italia) ja Comercial Química Sarasa SL (Madrid, Espanja) (edustaja: R. MacLean, solicitor)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 artiklaan perustuva kanne, jossa vaaditaan lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan viinihapon tuonnissa annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 349/2012 muuttamisesta 26.6.2012 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 626/2012 (EUVL 2012, L 182, s. 1) kumoamista siltä osin kuin sitä sovelletaan kantajaan

Tuomiolauselma

1)

Lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan viinihapon tuonnissa annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 349/2012 muuttamisesta 26.6.2012 annettu neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 626/2012 kumotaan siltä osin kuin sitä sovelletaan Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd:hen.

2)

Euroopan unionin neuvosto velvoitetaan korvaamaan puolet Changmao Biochemical Engineeringin oikeudenkäyntikuluista, ja se vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

3)

Changmao Biochemical Engineering vastaa puolesta omia oikeudenkäyntikulujaan.

4)

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

5)

Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana SpA, Distillerie Mazzari SpA, Caviro Distillerie Srl ja Comercial Química Sarasa, SL vastaavat omista oikeudenkäyntikuistaan.


(1)  EUVL C 366, 24.11.2012.