Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 28.6.2012 – Constellation Brands vastaan SMHV (COOK’S)

(asia T-314/10)

Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki COOK’S – Tavaramerkin uudistamishakemuksen puuttuminen – Tavaramerkin poistaminen rekisteristä rekisteröinnin voimassaoloajan päättyessä – Menetetyn määräajan palauttamista koskeva hakemus – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 81 artikla

1.                     Yhteisön tavaramerkki – Menettelysäännökset – Menetetyn määräajan palauttaminen – Edellytykset – Olosuhteiden edellyttämä huolellisuus – Tavaramerkin uudistamiseen liittyvien hallinnollisten tehtävien delegointi (Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 81 artiklan 1 kohta) (ks. 17 ja 18 kohta)

2.                     Yhteisön tavaramerkki – Menettelysäännökset – Menetetyn määräajan palauttaminen – Edellytykset – Olosuhteiden edellyttämä tarkkaavaisuus – Poikkeukselliset ja siten ennalta-arvaamattomat tapahtumat – Inhimillinen erehdys tietojenkäsittelyssä ei kuulu tällaisiin tapahtumiin (Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 81 artiklan 1 kohta) (ks. 19, 28 ja 29 kohta)

Aihe

Kanne SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 29.4.2010 tekemästä päätöksestä (asia R 1048/2009-1) siltä osin kuin siinä on hylätty kantajan hakemus menetetyn määräajan palauttamiseksi

Ratkaisu

1)

Kanne hylätään.

2)

Constellation Brands, Inc. velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.