18.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 346/43


Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 25.10.2010 — Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro v. komissio

(Asia T-353/10 R)

(Väliaikainen oikeussuoja - Taloudellinen tuki - Taloudellisen tuen takaisinmaksua koskeva maksumuistutus - Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus - Muotovaatimusten noudattamatta jättäminen - Tutkimatta jättäminen)

2010/C 346/86

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE (Ateena, Kreikka) (edustaja: asianajaja E. Tzannini)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: D. Triantafyllou ja A. Sauka)

Oikeudenkäynnin kohde

Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus 22.7.2010 päivätystä komission maksumuistutuksesta, joka koskee kantajalle lääketieteellisen tutkimushankkeen yhteydessä taloudellisena tukena myönnetyn 109 415,20 euron suuruisen summan takaisinmaksua

Määräysosa

1)

Välitoimihakemus hylätään.

2)

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.