26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/45


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 23.11.2012 — Crocs v. SMHV — Holey Soles Holdings ja PHI (jalkineen esitys)

(Asia T-302/10) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Mitättömyysvaatimus - Mitättömyysvaatimuksen peruuttaminen - Lausunnon antamisen raukeaminen)

2013/C 26/87

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Crocs, Inc. (Niwot, Colorado, Yhdysvallat) (edustaja: solicitor I. R. Craig)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (asiamies: S. Hanne)

Vastapuolet SMHV:n valituslautakunnassa: Holey Soles Holdings Ltd (Vancouver, Kanada) ja Partenaire Hospitalier International (La Haie Foissière, Ranska)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n kolmannen valituslautakunnan 26.3.2010 tekemästä päätöksestä (asia R 9/2008-3), joka koskee Holey Shoes Holdings Ltd:n ja Partenaire Hospitalier Internationalin ja Crocs, Inc:n välistä mitättömyysmenettelyä

Määräysosa

1)

Lausunnon antaminen kanteesta raukeaa.

2)

Kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan vastaajan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 260, 25.9.2010.