19.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 346/13


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 10.9.2015 – Dow AgroSciences ja Dintec Agroquímica – Produtos Químicos v. komissio

(Asia T-446/10) (1)

((Kasvinsuojeluaineet - Tehoaine trifluraliini - Direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sisällyttämättä jättäminen - Asetus (EY) N:o 33/2008 - Nopeutettu arviointimenettely - Ilmeinen arviointivirhe - Syrjintäkiellon periaate - Oikeasuhteisuus))

(2015/C 346/14)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Yhdistynyt kuningaskunta) ja Dintec Agroquímica – Produtos Químicos, Lda (Funchal, Portugali) (edustajat: asianajajat K. Van Maldegem ja C. Mereu)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi P. Ondrůšek ja F. Wilman, sitten P. Ondrůšek ja G. von Rintelen, avustajanaan asianajaja J. Stuyck)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota trifluraliinin sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I 25.6.2010 annettu komission päätös (EUVL L 160, s. 30).

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Dow AgroSciences Ltd ja Dintec Agroquímica – Produtos Químicos Lda vastaavat omista ja Euroopan komission oikeudenkäyntikuluista.


(1)  EUVL C 346, 18.12.2010.