Asia C-406/10

SAS Institute Inc.

vastaan

World Programming Ltd

(High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisionin esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

”Immateriaalioikeudet — Direktiivi 91/250/ETY — Tietokoneohjelmien oikeudellinen suoja — 1 artiklan 2 kohta ja 5 artiklan 3 kohta — Suojan ulottuvuus — Välitön luominen tai luominen muun menettelyn avulla — Tekijänoikeudella suojattu tietokoneohjelma — Toimintojen toistaminen toisella ohjelmalla ilman pääsyä ensimmäisen ohjelman lähdekoodiin — Ensimmäisen tietokoneohjelman kohdekoodin takaisinmallinnus — Direktiivi 2001/29/EY — Tekijänoikeus ja lähioikeudet tietoyhteiskunnassa — 2 artiklan a alakohta — Tietokoneohjelman käyttöopas — Toisintaminen toisessa tietokoneohjelmassa — Tekijänoikeuden loukkaaminen — Edellytys — Käyttöoppaan tekijän henkisen luomistyön ilmentymä”

Tuomion tiivistelmä

 1. Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tekijänoikeus ja lähioikeudet – Direktiivi 91/250 – Tietokoneohjelmien oikeudellinen suoja – Soveltamisala – Tietokoneohjelman ilmaisumuodon käsite

  (Neuvoston direktiivin 91/250 1 artiklan 2 kohta)

 2. Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tekijänoikeus ja lähioikeudet – Direktiivi 91/250 – Tietokoneohjelmien oikeudellinen suoja – Yksinoikeuksia koskevat poikkeukset – Henkilö, jolla on oikeus käyttää tietokoneohjelman kappaletta

  (Neuvoston direktiivin 91/250 5 artiklan 3 kohta)

 3. Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tekijänoikeus ja lähioikeudet – Direktiivi 2001/29 – Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistaminen tietoyhteiskunnassa – Kappaleenvalmistusoikeus – Tietokoneohjelman käyttöopas

  (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29 2 artiklan a alakohta)

 1.  Tietokoneohjelmien oikeudellisesta suojasta annetun direktiivin 91/250 1 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, ettei tietokoneohjelman toiminnallisuus eikä tietokoneohjelman yhteydessä tiettyjen sen toimintojen hyödyntämiseksi käytetty ohjelmointikieli tai datatiedostomuoto ole kyseisen ohjelman ilmaisumuoto eikä niitä sellaisena suojata kyseisen direktiivin mukaisella tietokoneohjelmia koskevalla tekijänoikeudella.

  Jos tietokoneohjelman toiminnallisuutta sinällään voitaisiin suojata tekijänoikeudella, annettaisiin mahdollisuus ideoiden monopolisointiin, mikä haittaisi teknistä kehitystä ja teollista kehittämistä.

  Ohjelmointikieli ja datatiedostomuoto, joita käytetään tietokoneohjelman yhteydessä käyttäjien kirjoittamien sovellusohjelmien tulkitsemiseksi ja suorittamiseksi sekä tietojen lukemiseksi ja kirjoittamiseksi erityisessä tiedostomuodossa, ovat kyseisen ohjelman osia, joiden avulla käyttäjät hyödyntävät kyseisen ohjelman tiettyjä toimintoja.

  Jos kolmas osapuoli kuitenkin hankkii itselleen osan tietokoneohjelman yhteydessä käytetyn ohjelmointikielen tai datatiedostomuodon lähdekoodista tai kohdekoodista ja jos hän luo tämän koodin avulla samanlaisia osia omassa tietokoneohjelmassaan, tämä menettely voi olla direktiivin 91/250 4 artiklan a alakohdassa tarkoitettua osittaista toisintamista.

  Ohjelmointikieli ja datatiedostomuoto voivat teoksina saada tekijänoikeudellista suojaa tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa annetun direktiivin 2001/29 perusteella, jos ne ovat tekijänsä henkinen luomus.

  (ks. 40, 42, 43, 45 ja 46 kohta sekä tuomiolauselman 1 kohta)

 2.  Tietokoneohjelmien oikeudellisesta suojasta annetun direktiivin 91/250 5 artiklan 3 kohtaa on tulkittava siten, että henkilö, joka on saanut tietokoneohjelman lisenssinvaraisen kappaleen, voi ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa tarkkailla, tutkia ja kokeilla kyseisen ohjelman toimintaa niiden ideoiden ja periaatteiden selvittämiseksi, jotka ovat kyseisen ohjelman minkä tahansa osan perustana, kun hän suorittaa kyseisen lisenssin kattamia toimia sekä ohjelman lataamisen ja ajamisen, jotka ovat tietokoneohjelman käytön kannalta välttämättömiä toimia, edellyttäen, ettei hän loukkaa kyseistä ohjelmaa koskevan tekijänoikeuden haltijan yksinoikeuksia.

  Tietokoneohjelmaa koskevaa tekijänoikeutta ei voida loukata silloin, kun lisenssin laillisesti hankkineella ei ole ollut pääsyä kyseisen lisenssin kattaman tietokoneohjelman lähdekoodiin, vaan lisenssin hankkinut on ainoastaan tarkkaillut, tutkinut ja kokeillut kyseistä ohjelmaa toisintaakseen sen toiminnallisuuden toisessa ohjelmassa.

  (ks. 61 ja 62 kohta sekä tuomiolauselman 2 kohta)

 3.  Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa annetun direktiivin 2001/29 2 artiklan a alakohtaa on tulkittava siten, että tekijänoikeudella suojatun tietokoneohjelman käyttöoppaassa kuvailtujen tiettyjen osien toisintaminen toisessa tietokoneohjelmassa tai sen käyttöoppaassa voi loukata ensin mainittua käyttöopasta koskevaa tekijänoikeutta, jos tämä toisintaminen merkitsee tekijänoikeudella suojatun tietokoneohjelman käyttöoppaan tekijän henkisen luomistyön ilmentymän toisintamista, mikä ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen on tutkittava.

  (ks. 70 kohta ja tuomiolauselman 3 kohta)


Asia C-406/10

SAS Institute Inc.

vastaan

World Programming Ltd

(High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisionin esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

”Immateriaalioikeudet — Direktiivi 91/250/ETY — Tietokoneohjelmien oikeudellinen suoja — 1 artiklan 2 kohta ja 5 artiklan 3 kohta — Suojan ulottuvuus — Välitön luominen tai luominen muun menettelyn avulla — Tekijänoikeudella suojattu tietokoneohjelma — Toimintojen toistaminen toisella ohjelmalla ilman pääsyä ensimmäisen ohjelman lähdekoodiin — Ensimmäisen tietokoneohjelman kohdekoodin takaisinmallinnus — Direktiivi 2001/29/EY — Tekijänoikeus ja lähioikeudet tietoyhteiskunnassa — 2 artiklan a alakohta — Tietokoneohjelman käyttöopas — Toisintaminen toisessa tietokoneohjelmassa — Tekijänoikeuden loukkaaminen — Edellytys — Käyttöoppaan tekijän henkisen luomistyön ilmentymä”

Tuomion tiivistelmä

 1. Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen — Tekijänoikeus ja lähioikeudet — Direktiivi 91/250 — Tietokoneohjelmien oikeudellinen suoja — Soveltamisala — Tietokoneohjelman ilmaisumuodon käsite

  (Neuvoston direktiivin 91/250 1 artiklan 2 kohta)

 2. Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen — Tekijänoikeus ja lähioikeudet — Direktiivi 91/250 — Tietokoneohjelmien oikeudellinen suoja — Yksinoikeuksia koskevat poikkeukset — Henkilö, jolla on oikeus käyttää tietokoneohjelman kappaletta

  (Neuvoston direktiivin 91/250 5 artiklan 3 kohta)

 3. Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen — Tekijänoikeus ja lähioikeudet — Direktiivi 2001/29 — Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistaminen tietoyhteiskunnassa — Kappaleenvalmistusoikeus — Tietokoneohjelman käyttöopas

  (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29 2 artiklan a alakohta)

 1.  Tietokoneohjelmien oikeudellisesta suojasta annetun direktiivin 91/250 1 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, ettei tietokoneohjelman toiminnallisuus eikä tietokoneohjelman yhteydessä tiettyjen sen toimintojen hyödyntämiseksi käytetty ohjelmointikieli tai datatiedostomuoto ole kyseisen ohjelman ilmaisumuoto eikä niitä sellaisena suojata kyseisen direktiivin mukaisella tietokoneohjelmia koskevalla tekijänoikeudella.

  Jos tietokoneohjelman toiminnallisuutta sinällään voitaisiin suojata tekijänoikeudella, annettaisiin mahdollisuus ideoiden monopolisointiin, mikä haittaisi teknistä kehitystä ja teollista kehittämistä.

  Ohjelmointikieli ja datatiedostomuoto, joita käytetään tietokoneohjelman yhteydessä käyttäjien kirjoittamien sovellusohjelmien tulkitsemiseksi ja suorittamiseksi sekä tietojen lukemiseksi ja kirjoittamiseksi erityisessä tiedostomuodossa, ovat kyseisen ohjelman osia, joiden avulla käyttäjät hyödyntävät kyseisen ohjelman tiettyjä toimintoja.

  Jos kolmas osapuoli kuitenkin hankkii itselleen osan tietokoneohjelman yhteydessä käytetyn ohjelmointikielen tai datatiedostomuodon lähdekoodista tai kohdekoodista ja jos hän luo tämän koodin avulla samanlaisia osia omassa tietokoneohjelmassaan, tämä menettely voi olla direktiivin 91/250 4 artiklan a alakohdassa tarkoitettua osittaista toisintamista.

  Ohjelmointikieli ja datatiedostomuoto voivat teoksina saada tekijänoikeudellista suojaa tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa annetun direktiivin 2001/29 perusteella, jos ne ovat tekijänsä henkinen luomus.

  (ks. 40, 42, 43, 45 ja 46 kohta sekä tuomiolauselman 1 kohta)

 2.  Tietokoneohjelmien oikeudellisesta suojasta annetun direktiivin 91/250 5 artiklan 3 kohtaa on tulkittava siten, että henkilö, joka on saanut tietokoneohjelman lisenssinvaraisen kappaleen, voi ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa tarkkailla, tutkia ja kokeilla kyseisen ohjelman toimintaa niiden ideoiden ja periaatteiden selvittämiseksi, jotka ovat kyseisen ohjelman minkä tahansa osan perustana, kun hän suorittaa kyseisen lisenssin kattamia toimia sekä ohjelman lataamisen ja ajamisen, jotka ovat tietokoneohjelman käytön kannalta välttämättömiä toimia, edellyttäen, ettei hän loukkaa kyseistä ohjelmaa koskevan tekijänoikeuden haltijan yksinoikeuksia.

  Tietokoneohjelmaa koskevaa tekijänoikeutta ei voida loukata silloin, kun lisenssin laillisesti hankkineella ei ole ollut pääsyä kyseisen lisenssin kattaman tietokoneohjelman lähdekoodiin, vaan lisenssin hankkinut on ainoastaan tarkkaillut, tutkinut ja kokeillut kyseistä ohjelmaa toisintaakseen sen toiminnallisuuden toisessa ohjelmassa.

  (ks. 61 ja 62 kohta sekä tuomiolauselman 2 kohta)

 3.  Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa annetun direktiivin 2001/29 2 artiklan a alakohtaa on tulkittava siten, että tekijänoikeudella suojatun tietokoneohjelman käyttöoppaassa kuvailtujen tiettyjen osien toisintaminen toisessa tietokoneohjelmassa tai sen käyttöoppaassa voi loukata ensin mainittua käyttöopasta koskevaa tekijänoikeutta, jos tämä toisintaminen merkitsee tekijänoikeudella suojatun tietokoneohjelman käyttöoppaan tekijän henkisen luomistyön ilmentymän toisintamista, mikä ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen on tutkittava.

  (ks. 70 kohta ja tuomiolauselman 3 kohta)