Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 15.12.2009 – Noko Ngele vastaan komissio

(asia T-390/09 R)

Väliaikainen oikeussuoja – Lausunnon antamisen raukeaminen

Väliaikainen oikeussuoja – Välitoimet – Aiemmin hylätty pääasian kanne – Hakemuksen tuleminen tarkoituksettomaksi – Lausunnon antamisen raukeaminen (SEUT 279 artikla) (ks. 3 ja 4 kohta)

Aihe

Hakemus välitoimien määräämiseksi, jotta taataan korvattavaksi vahinko, jonka kantaja väittää kärsineensä erään komission jäsenen ja kyseisen toimielimen tiettyjen henkilöstön jäsenten lainvastaiseksi väitetyn käyttäytymisen johdosta

Ratkaisu

1)

Lausunnon antaminen välitoimihakemuksesta raukeaa.

2)

Kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.