29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/45


Kanne 6.7.2009 — Defense Technology v. SMHV — DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)

(Asia T-262/09)

2009/C 205/83

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Defense Technology Corporation of America (Jacksonville, Yhdysvallat) (edustaja: lawyer ja solicitor R. Kunze)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vastapuoli valituslautakunnassa: DEF-TEC Defense Technology GmbH (Frankfurt am Main, Saksa)

Vaatimukset

Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljännen valituslautakunnan asiassa R 493/2002-4 (II) 4.5.2009 tekemä päätös on kumottava

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: DEF-TEC Defence Technology GmbH

Haettu yhteisön tavaramerkki: kuviomerkki FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR luokkiin 5, 8 ja 13 kuuluvia tavaroita varten — hakemus nro 643 668

Sen tavaramerkki- tai merkkioikeuden haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: kantaja

Tavaramerkki- tai merkkioikeus, johon väitemenettelyssä on vedottu: Yhdysvalloissa rekisteröity sanamerkki FIRST DEFENSE luokkaan 13 kuuluvia tavaroita varten; kaksi Yhdysvalloissa rekisteröityä kuviomerkkiä luokkaan 13 kuuluvia tavaroita varten; aikaisempi Belgiassa, Saksassa ja Ranskassa laajalti tunnettu tavaramerkki FIRST DEFENSE; aikaisempi Belgiassa, Saksassa ja Ranskassa laajalti tunnettu tavaramerkki FIRST DEFENSE AND DESIGN; aikaisempi Saksassa ja Ranskassa suojattu rekisteröimätön sanamerkki FIRST DEFENSE; aikaisempi Belgiassa, Saksassa Ranskassa käytetty rekisteröimätön tavaramerkki FIRST DEFENSE AND DESIGN; Saksassa suojattu toiminimi FIRST DEFENSE

Väiteosaston ratkaisu: väitteen osittainen hyväksyminen

Valituslautakunnan ratkaisu: väiteosaston päätöksen kumoaminen ja väitteen hylkääminen

Kanneperusteet: Neuvoston asetuksen 207/2009 8 artiklan 3 kohdan rikkominen, koska valituslautakunta ei soveltanut asianmukaisesti mainittua säännöstä ja lisäksi koska sen päätös perustui esitettyjen tosiseikkojen virheelliseen ymmärtämiseen; neuvoston asetuksen 207/2009 65, 75 ja 76 artiklan rikkominen, koska valituslautakunta ei toteuttanut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-6/05, DEF-TEC Defense Technology v. SMHV — Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER POJECTOR) 6.9.2006 antaman tuomion noudattamisen edellyttämiä toimenpiteitä