Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 7.7.2010 – Valigeria Roncato vastaan SMHV – Roncato (CARLO RONCATO)

(asia T-124/09)

Yhteisön tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus sanamerkin CARLO RONCATO rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi – Rekisteröimätön kansallinen kuviomerkki RV RONCATO ja rekisteröimätön kansallinen sanamerkki RONCATO – Aikaisempi kansallinen kuviomerkki RV RONCATO ja aikaisempi kansallinen sanamerkki RONCATO – Vaaraa aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen perusteettomasta käytöstä ei ole – Perusteltu syy haetun tavaramerkin käyttämiselle – Suhteelliset hylkäysperusteet – Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 4 ja 5 kohta (joista on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 4 ja 5 kohta)

1.                     Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Rekisteröimättömän tavaramerkin tai muun liike-elämässä käytetyn merkin haltijan väite – Edellytykset (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohta) (ks. 18 kohta)

2.                     Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka saman tai samankaltaisen laajalti tunnetun aikaisemman tavaramerkin haltija on tehnyt – Laajalti tunnetun aikaisemman tavaramerkin suojan ulottuminen muihin tavaroihin tai palveluihin – Edellytykset – Perusteeton etu, joka on saatu aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn ja laajan tunnettuuden perusteella (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta) (ks. 45 ja 47–51 kohta)

Aihe

Kanne SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 23.1.2009 tekemästä päätöksestä (asiat R 237/2008-1 ja R 236/2008-1), joka koskee Valigeria Roncato SpA:n ja Roncato Srl:n välistä väitemenettelyä

Asian tiedot

Yhteisön tavaramerkin hakija:

Roncato Srl

Haettu yhteisön tavaramerkki:

Sanamerkki CARLO RONCATO luokkaan 3, 9 ja 14 kuuluvia tavaroita varten – hakemus nro 4631719

Sen tavaramerkin tai merkin haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu:

Valigeria Roncato SpA

Tavaramerkki tai merkki, johon väitemenettelyssä on vedottu:

Italialainen kuviomerkki RV RONCATO (nro 662773), italialainen sanamerkki RONCATO (nro 510528) ja italialaiset, rekisteröimättömät kuviomerkit RV RONCATO

Väiteosaston ratkaisu:

Väitteen osittainen hyväksyminen

Valituslautakunnan ratkaisu:

Väitteen hylkääminen ja rekisteröintihakemuksen hyväksyminen kokonaisuudessaan


Ratkaisu

1)

Kanne hylätään.

2)

Valigeria Roncato SpA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.