17.3.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 80/26


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 6.2.2012 — Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia v. komissio

(Asia T-337/09) (1)

2012/C 80/44

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Kahdeksannen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu unionin yleisen tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 256, 24.10.2009.