4.8.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 235/13


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.6.2012 — Hearst Communications v. SMHV — Vida Estética (COSMOBELLEZA)

(Asia T-344/09) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Yhteisön sanamerkkiä COSMOBELLEZA koskeva hakemus - Aikaisemmat kansalliset ja kansainväliset sanamerkit ja kuviomerkit COSMO, COSMOPOLITAN, COSMOTEST, COSMOPOLITAN TELEVISION ja THE COSMOPOLITAN SHOW - Rekisteröimättömät merkit ja kauppanimet COSMO ja COSMOPOLITAN - Suhteelliset hylkäysperusteet - Sekaannusvaaraa ei ole - Merkit eivät ole samankaltaisia - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

2012/C 235/31

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Hearst Communications, Inc. (New York, Yhdysvallat) (edustajat: asianajajat A. Nordemann, C. Czychowski ja A. Nordemann-Schiffel)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamiehet: aluksi C. Bartos, sittemmin V. Melgar)

Vastapuoli valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Vida Estética, SL (Barcelona, Espanja) (edustaja: asianajaja A. I. Alejos Cutuli)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, joka on nostettu SMHV:n toisen valituslautakunnan 4.6.2009 tekemästä päätöksestä (asia R 770/2007-2), joka koskee Hearst Communications, Inc:n ja Vida Estética, SL:n välistä väitemenettelyä

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Hearst Communications, Inc. velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 256, 24.10.2009.