7.11.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 267/31


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Kammergericht Berlin (Saksa) on esittänyt 22.7.2009 — DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH v. Saksan liittotasavalta

(Asia C-279/09)

2009/C 267/54

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Kammergericht Berlin

Pääasian asianosaiset

Valittaja: DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH

Vastapuoli: Saksan liittotasavalta

Ennakkoratkaisukysymys

Yhteisöjen tuomioistuimelle esitetään EY 234 artiklan nojalla seuraava ennakkoratkaisukysymys:

Onko olemassa esteitä kansalliselle lainsäädännölle, jonka mukaan vaatimusten esittäminen tuomioistuimessa asetetaan riippuvaiseksi kuluja koskevasta ennakkomaksusta, ja oikeushenkilölle, joka ei pysty suorittamaan tätä ennakkomaksua, ei myönnetä maksutonta oikeudenkäyntiä, kun otetaan huomioon, että säätämällä kansallisilla säännöksillä vahingonkorvausta koskevista oikeudellisista edellytyksistä ja menettelystä yhteisön oikeuteen perustuvaan valtionvastuuseen vetoamiseksi jäsenvaltiot eivät saa tehdä yhteisön oikeuteen perustuvan valtionvastuun periaatteiden mukaisesti maksettavan korvauksen myöntämistä käytännössä mahdottomaksi tai suhteettoman vaikeaksi?