Avainsanat
Tiivistelmä

Avainsanat

Euroopan unionin kansalaisuus – EUT-sopimuksen määräykset – Henkilöllinen soveltamisala – Alaikäinen jäsenvaltion kansalainen, joka ei ole koskaan käyttänyt oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen, kuuluu kyseisten määräysten soveltamisalaan

(SEUT 20 artikla)

Tiivistelmä

SEUT 20 artiklaa on tulkittava siten, että se on esteenä sille, että jäsenvaltio yhtäältä epää kolmannen valtion kansalaiselta, joka on pienten lastensa, jotka ovat unionin kansalaisia, huoltaja, oleskelun jäsenvaltiossa, jossa nämä lapset asuvat ja jonka kansalaisia he ovat, ja toisaalta epää kyseiseltä kolmannen valtion kansalaiselta työluvan, siltä osin kuin tällaisten päätösten takia kyseiset lapset eivät tosiasiassa voisi käyttää pääosaa unionin kansalaisen asemaan liittyvistä oikeuksista.

Unionin kansalaisen aseman tarkoituksena nimittäin on olla jäsenvaltioiden kansalaisten perustavanlaatuinen asema. Tällaisesta oleskelun epäämisestä kuitenkin seuraisi, että kyseiset lapset, jotka ovat unionin kansalaisia, joutuisivat lähtemään unionin alueelta vanhempiensa mukana. Samoin on niin, että jos kyseiselle henkilölle ei myönnettäisi työlupaa, hänellä ei ehkä olisi tarvittavia varoja itsensä ja perheensä elatukseen, mistä myös seuraisi, että hänen lapsensa, jotka ovat unionin kansalaisia, joutuisivat lähtemään unionin alueelta. Tällaisessa tilanteessa kyseisten unionin kansalaisten olisi tosiasiassa mahdoton käyttää pääosaa oikeuksista, jotka heillä on unionin kansalaisen asemansa perusteella.

(ks. 41, 44 ja 45 kohta sekä tuomiolauselma)