Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 23.9.2011 – NEC Display Solutions Europe vastaan SMHV – C More Entertainment (see more)

(asia T-501/08)

Yhteisön tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus kuviomerkin see more rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi – Aikaisemmat kansalliset sanamerkit CMORE – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaara – Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

1.                     Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten – Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) (ks. 21, 22 ja 58 kohta)

2.                     Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten – Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä – Aikaisemman tavaramerkin heikon erottamiskyvyn vaikutus (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) (ks. 57 kohta)

Aihe

Kanne SMHV:n neljännen valituslautakunnan 28.8.2008 tekemästä päätöksestä (asia R 1388/2007-4), joka koskee C More Entertainment AB:n ja NEC Display Solutions Europe GmbH:n välistä väitemenettelyä

Ratkaisu

1)

Kanne hylätään.

2)

NEC Display Solutions Europe GmbH velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.