Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 13.12.2011 – Konsum Nord vastaan komissio

(asia T-244/08)

Valtiontuet – Maa-alueen myyntihinta – Päätös, jolla tuki todetaan yhteismarkkinoille soveltumattomaksi ja määrätään perittäväksi takaisin – Yksityistä sijoittajaa koskeva kriteeri – Markkinahinnan määrittäminen

1.                     Valtiontuki – Käsite – Oikeudellinen luonne – Objektiivisiin seikkoihin perustuva tulkinta – Tuomioistuinvalvonta – Ulottuvuus (EY 87 artiklan 1 kohta) (ks. 37 ja 38 kohta)

2.                     Valtiontuki – Käsite – Arviointi kaikkien riidanalaiselle liiketoimelle merkityksellisten seikkojen ja sen asiayhteyden kannalta – Maa-alueen myynti osana toisiinsa liittyvien liiketoimien kokonaisuutta ja maankäyttösuunnitelman toteuttamista varten (EY 87 artiklan 1 kohta) (ks. 56–58 kohta)

3.                     Valtiontuki – Käsite – Arviointi yksityisen sijoittajan näkökulmasta – Arviointi kaikkien riidanalaiselle liiketoimelle merkityksellisten seikkojen ja sen asiayhteyden kannalta – Maa-alueen myynti viranomaiselta yksityiselle siitä huolimatta, että korkeampihintainen tarjous on tehty – Tehtyjen kahden tarjouksen vertailukelpoisuus – Arviointiperusteet (EY 87 artiklan 1 kohta) (ks. 61–63, 65, 72 ja 76 kohta)

Aihe

Vaatimus valtiontuesta C 35/06 (ex NN 37/06), jonka Ruotsi on toteuttanut Konsum Jämtland ekonomisk föreningin hyväksi, 30.1.2008 tehdyn komission päätöksen 2008/366/EY (EUVL L 126, s. 3) kumoamiseksi

Ratkaisu

1)

Valtiontuesta C 35/06 (ex NN 37/06), jonka Ruotsi on toteuttanut Konsum Jämtland ekonomisk föreningin hyväksi, 30.1.2008 tehty komission päätös 2008/366/EY kumotaan.

2)

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Konsum Nord ekonomisk föreningin oikeudenkäyntikulut.