11.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 173/15


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 11.4.2011 — Quantum v. SMHV — Quantum (Q Quantum CORPORATION)

(Asia T-31/08) (1)

2011/C 173/32

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Viidennen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu unionin yleisen tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 92, 12.4.2008.