20.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 141/41


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 5.5.2009 — ars Parfum Creation & Consulting v. SMHV (hajuvesipullon muoto)

(Asia T-104/08) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Hakemus kolmiulotteisen merkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Hajuvesipullon muoto - Ehdoton hylkäysperuste - Erottamiskyvyn puuttuminen - Perusteluvelvollisuus - Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta, 73 artikla ja 74 artiklan 1 kohta)

2009/C 141/84

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: ars Parfum Creation & Consulting GmbH (Köln, Saksa) (edustajat: asianajajat A. Späth ja G. Hasselblatt)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (asiamies: R. Pethke)

Oikeudenkäynnin kohde

Kumoamiskanne SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 8.11.2007 tekemästä päätöksestä (asia R 1656/2006-1), joka koskee hajuvesipullon muodosta koostuvan kolmiulotteisen merkin rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

ars Parfum Creation & Consulting GmbH velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 107, 26.4.2008.