Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 26.11.2008 – New Look vastaan SMHV (NEW LOOK)

(asia T-435/07)

Yhteisön tavaramerkki – Hakemus sanamerkin NEW LOOK rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi – Ehdoton hylkäysperuste – Käytön perusteella syntyneen erottamiskyvyn puuttuminen – Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 3 kohta

Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Ehdottomat hylkäysperusteet – Tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohta) (ks. 18 ja 23–26 kohta)

Aihe

Kanne SMHV:n toisen valituslautakunnan 3.9.2007 tekemästä päätöksestä (asia R 670/2007-2), joka koskee sanamerkin NEW LOOK rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi

Asian tiedot

Yhteisön tavaramerkin hakija:

New Look Ltd

Haettu yhteisön tavaramerkki:

Sanamerkki ”NEW LOOK” luokkiin 3, 9, 14, 16, 18, 25, 26 ja 35 kuuluvia tavaroita ja palveluita varten – hakemus nro 2932606

Tutkijan päätös:

Hakemuksen hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu:

Valituksen hylkääminen


Ratkaisu

1)

Kanne hylätään.

2)

New Look Ltd velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.