20.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 141/39


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 29.4.2009 — Bodegas Montebello v. SMHV — Montebello (MONTEBELLO RHUM AGRICOLE)

(Asia T-430/07) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus kuviomerkin MONTEBELLO RHUM AGRICOLE rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisempi kansallinen sanamerkki MONTEBELLO - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaaran puuttuminen - Tavaroiden samankaltaisuuden puuttuminen - Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

2009/C 141/79

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Bodegas Montebello, SA (Montilla, Espanja) (edustajat: asianajajat T. Andrade Boué, I. Lehmann Novo ja A. Hernández Lehmann)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (asiamiehet: P. López Fernández de Corres ja J. Crespo Carrillo)

Vastapuoli valituslautakunnassa ja väliintulija ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa: Montebello SARL (Petit-Bourg, Ranska) (edustaja: asianajaja G.-G. Lamoureux)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n toisen valituslautakunnan 7.9.2007 tekemästä päätöksestä (asia R 223/2007-2), joka liittyy Bodegas Montebello, SA:n ja Montebello SARL:n väliseen väitemenettelyyn

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Bodegas Montebello, SA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 22, 26.1.2008.