Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 15.11.2007 – Enercon vastaan SMHV (tuulienergian muunnin)

(asia T-71/06)

Yhteisön tavaramerkki – Hakemus tuulienergian muuntimen kotelon päällystettä esittävän kolmiulotteisen merkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi – Ehdottomat hylkäysperusteet – Erottamiskyvyn puuttuminen – Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 3 kohta

Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Ehdottomat hylkäysperusteet – Tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta) (ks. 26 ja 31 kohta)

Aihe

Kanne SMHV:n toisen valituslautakunnan 30.11.2005 tekemästä päätöksestä (asia R 179/2005-2), jolla evätään kolmiulotteisen merkin (amerikkalaisen jalkapallon muotoinen tuulienergian muuntimen osa) rekisteröiminen yhteisön tavaramerkiksi

Asian tiedot

Yhteisön tavaramerkin hakija:

Enercon GmbH

Haettu yhteisön tavaramerkki:

Tuulienergian muuntimen kotelon päällystettä esittävä kolmiulotteinen merkki luokkaan 7 kuuluvia tavaroita varten – hakemus nro 2496743

Tutkijan ratkaisu:

Rekisteröinnin epääminen

Valituslautakunnan ratkaisu:

Valituksen hylkääminen


Ratkaisu

1)

Kanne hylätään.

2)

Enercon GmbH velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.