Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 9.7.2008 – Audi vastaan SMHV (Vorsprung durch Technik)

(asia T-70/06)

Yhteisön tavaramerkki – Hakemus sanamerkin Vorsprung durch Technik rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi – Ehdoton hylkäysperuste – Erottamiskyvyn puuttuminen – Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta – Tutkija epää rekisteröinnin osittain – Oikeus tulla kuulluksi

Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Ehdottomat hylkäysperusteet – Tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta) (ks. 41–46 kohta)

Aihe

Kumoamiskanne sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) toisen valituslautakunnan 16.12.2005 tekemästä päätöksestä R 237/2005-2, jolla hylättiin osittain valitus tutkijan päätöksestä, jolla evättiin sanamerkin Vorsprung durch Technik rekisteröinti luokkiin 9, 12, 14, 25, 28, 37, 38, 39, 40 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten

Asian tiedot

Yhteisön tavaramerkin hakija:

Audi AG

Haettu yhteisön tavaramerkki:

Sanamerkki Vorsprung durch Technik luokkiin 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35–43 ja 45 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten – hakemus nro 3016292

Tutkijan päätös:

Rekisteröinnin osittainen epääminen

Valituslautakunnan ratkaisu:

Valituksen osittainen hylkääminen


Ratkaisu

1)

Kanne hylätään.

2)

Audi AG vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) oikeudenkäyntikuluista.