Avainsanat
Tiivistelmä

Avainsanat

1. Henkilöiden vapaa liikkuvuus Työntekijä Käsite Kansainvälisen järjestön palveluksessa oleva jäsenvaltion kansalainen Kuuluminen käsitteen piiriin

(EY:n perustamissopimuksen 48 artikla (josta on muutettuna tullut EY 39 artikla))

2. Yhteisön oikeus Periaatteet Yhdenvertainen kohtelu Kansalaisuuteen perustuva syrjintä Euroopan yhteisöjen virkamiesten kaltaisilta jäsenvaltion kansallisen sosiaaliturvajärjestelmän piiriin kuulumattomilta perittävät korkeammat terveydenhoito- ja sairaalamaksut eivät ole sallittuja ilman objektiivisia perusteita

(EY:n perustamissopimuksen 6 artiklan 1 kohta (josta on muutettuna tullut EY 12 artiklan 1 kohta))

Tiivistelmä

1. Toisessa jäsenvaltiossa työskentelevä jäsenvaltion kansalainen ei lakkaa olemasta perustamissopimuksen 48 artiklan 1 kohdassa (josta on muutettuna tullut EY 39 artiklan 1 kohta) tarkoitettu työntekijä sen vuoksi, että hän työskentelee kansainvälisessä järjestössä, vaikka työskentelyjäsenvaltioon saapumisen ja siellä oleskelun edellytyksistä olisikin erikseen määrätty kansainvälisellä sopimuksella. Siksi ei voida asettaa kyseenalaiseksi sitä, etteikö Euroopan yhteisöjen virkamies olisi siirtotyöläinen.

( ks. 42 kohta )

2. Perustamissopimuksen 6 artiklan ensimmäistä kohtaa (josta on muutettuna tullut EY 12 artiklan ensimmäinen kohta) sovelletaan myös tapauksissa, joissa Entente des hôpitaux luxembourgeoisin kaltaisella yhteenliittymällä tai järjestöllä on tiettyä valtaa yksityisiin oikeussubjekteihin nähden siten, että se voi asettaa näille ehtoja, jotka rajoittavat perustamissopimuksessa taattujen perusvapauksien käyttämistä.

Se, että jäsenvaltiossa ryhmä terveydenhoitopalvelujen tarjoajia perii yksipuolisesti Euroopan yhteisöjen virkamiehiltä äitiyden johdosta annettavasta terveydenhoidosta ja sairaalahoidosta maksuja, jotka ovat korkeampia kuin kyseisen jäsenvaltion kansallisen sosiaaliturvajärjestelmän piiriin kuuluvilta asukkailta perittävät maksut, on tähän oikeuttavien objektiivisten perusteiden puuttuessa perustamissopimuksen 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa kiellettyä syrjintää kansalaisuuden perusteella.

Kansallisen sosiaaliturvajärjestelmän piiriin kuulumista koskeva kriteeri, johon terveydenhoito- ja sairaalamaksujen eriyttäminen perustuu, merkitsee välillistä syrjintää kansalaisuuden perusteella. Suuri enemmistö kansallisen sosiaaliturvajärjestelmän sijasta Euroopan yhteisöjen toimielinten yhteisen sairausvakuutusjärjestelmän piiriin kuuluvista henkilöistä, jotka kuitenkin saavat kansallista terveyden- ja sairaalahoitoa, on nimittäin muiden jäsenvaltioiden kansalaisia. Lisäksi hyvin suuri enemmistö maassa asuvista kansalaisista kuuluu kansallisen sosiaaliturvajärjestelmän piiriin.

( ks. 50, 58 ja 62 kohta sekä tuomiolauselma )