Avainsanat
Tiivistelmä

Avainsanat

Kansainväliset sopimukset - ETY:n ja Turkin välinen assosiaatiosopimus - ETY:n ja Turkin välisestä assosiaatiosta tehdyllä sopimuksella perustettu assosiaationeuvosto - Työntekijöiden vapaata liikkuvuutta koskeva päätös - Perheiden yhdistäminen - Edellytykset, joiden mukaisesti tietyn jäsenvaltion yleisillä työmarkkinoilla työskentelevän turkkilaisen työntekijän perheenjäsenillä on oikeus tehdä työtä tässä jäsenvaltiossa - Tosiasiallinen asuminen siirtotyöläisen kanssa yhtäjaksoisesti kolmen vuoden ajan - Tämän ajan kestoa laskettaessa huomioon otettavat ajanjaksot - Avioliittoajanjaksojen välillä oleva avoliittoajanjakso sisältyy siihen

(ETY:n ja Turkin assosiaationeuvoston tekemän päätöksen N:o 1/80 7 artiklan 1 kohta)

Tiivistelmä

$$Euroopan talousyhteisön ja Turkin assosiaationeuvoston tekemän päätöksen N:o 1/80 7 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että se koskee sellaisen Turkin kansalaisen tilannetta, jolle on annettu lupa saapua vastaanottavaan valtioon sen yleisillä työmarkkinoilla työskentelevän turkkilaisen työntekijän puolisona perheen yhdistämisen perusteella, kun viimeksi mainittu henkilö on eronnut puolisostaan ennen tämän määräyksen ensimmäisessä luetelmakohdassa määrätyn kolmen vuoden odotusajan päättymistä, mutta on tosiasiallisesti kuitenkin jatkanut keskeytyksettä yhteiselämää aikaisemman puolisonsa kanssa näiden entisten puolisoiden uudelleen avioitumiseen asti. Tällainen Turkin kansalainen on näin ollen katsottava tässä säännöksessä tarkoitetuksi kyseisessä jäsenvaltiossa säännönmukaisesti asuvaksi henkilöksi, joten hän voi kyseisessä jäsenvaltiossa suoraan vedota oikeuteensa vastaanottaa kolmen vuoden kuluttua mikä tahansa työtarjous ja oikeuteensa tehdä viiden vuoden kuluttua vapaasti minkälaista tahansa valitsemaansa palkattua työtä.

( ks. 48 kohta sekä tuomiolauselma )