Avainsanat
Tiivistelmä

Avainsanat

1. Brysselissä 27.9.1968 tehty yleissopimus - Erityinen toimivalta - Sopimusta koskeva asia - Velvoite - Käsite

(Brysselissä 27.9.1968 tehdyn yleissopimuksen 5 artiklan 1 kohta)

2. Brysselissä 27.9.1968 tehty yleissopimus - Erityinen toimivalta - Sopimusta koskeva asia - Yksinmyyntioikeus - Yksinmyyntioikeuden saajan ja yksinmyyntioikeuden luovuttajan välinen asia - Sopimusvelvoite - Käsite - Vahingonkorvaus - Saamiskanne - Kansallisen tuomioistuimen tehtävät

(Brysselissä 27.9.1968 tehdyn yleissopimuksen 5 artiklan 1 kohta)

3. Brysselissä 27.9.1968 tehty yleissopimus - Erityinen toimivalta - Yksinmyyntioikeuden saaja - Yksinmyyntioikeuden luovuttajan sivuliikkeen, agentuurin tai muun toimipaikan johto - Erotteluperusteet

(Brysselissä 27.9.1968 tehdyn yleissopimuksen 5 artiklan 5 kohta)

Tiivistelmä

1. Brysselissä 27.9.1968 tehdyn yleissopimuksen 5 artiklassa tarkoitettua velvoitteen täyttämispaikkaa määritettäessä käsitteellä "velvoite" tarkoitetaan velvoitetta, joka vastaa kantajan kanteen perusteena olevaa, sopimuksesta johtuvaa oikeutta. Kun kantaja esittää vahingonkorvausvaatimuksen tai vaatii sopimuksen purkua vastapuolesta johtuvista syistä, yleissopimuksen 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna velvoitteena on samoin pidettävä sopimuksesta syntyvää velvoitetta, jonka täyttämättä jättämiseen kantajan vaatimukset perustuvat.

2. Asiassa, jossa yksinmyyntioikeuden saaja väittää kanteessaan yksinmyyntioikeuden luovuttajan loukanneen yksinmyyntioikeutta, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden täytäntöönpanosta yksityisoikeuden alalla 27.9.1968 tehdyn yleissopimuksen 5 artiklan 1 kohdassa käsitteellä "velvoite" tarkoitetaan kanteen perustana olevaa sopimusvelvoitetta eli yksinmyyntioikeuden luovuttajan velvoitetta, joka vastaa yksinmyyntioikeuden saajan sopimuksesta johtuvaa oikeutta, johon hän perustaa kanteensa.

Asiassa, joka koskee yksinmyyntioikeuden luovuttajan yksin-myyntisopimuksen loukkaamisesta johtuvia seurauksia, kuten

vahingonkorvausta tai sopimuksen purkua, yleissopimuksen 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna velvoitteena on pidettävä sitä yksinmyyntioikeuden luovuttajalle sopimuksesta syntyvää velvoitetta, jonka täyttämättä jättämiseen yksinmyyntioikeuden saajan vahingonkorvauskanne tai sopimuksen purkua koskeva kanne.

Hyvitysvaatimuksten osalta kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on ratkaista, onko sopimukseen sovellettavan lain mukaan kyseessä itsenäinen sopimusvelvoite vai täyttämättä jätetyn sopimusvelvoitteen tilalle tuleva velvoite.

3. Jos yksinmyyntioikeuden saaja ei ole yksinmyyntioikeuden luovuttajan valvonnan tai johdon alainen, häntä ei voida pitää 27.9.1968 tehdyn yleissopimuksen 5 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun sivuliikkeen, agentuurin tai muun sellaisen toimipaikan hoitajana.