15.10.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 418/24


Komission ilmoitus etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen soveltamisesta ja mainitun yleissopimuksen osapuolten välisen diagonaalisen kumulaation mahdollistavien alkuperäsääntöjä koskevien pöytäkirjojen soveltamisesta

(2021/C 418/12)

Etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä (1) koskevan alueellisen yleissopimuksen, jäljempänä ”yleissopimus”, osapuolten (2) välisen diagonaalisen alkuperäkumulaation soveltamiseksi asianomaiset osapuolet ilmoittavat toisilleen Euroopan komission kautta toisten osapuolten kanssa voimassa olevat alkuperäsäännöt.

On muistettava, että diagonaalista kumulaatiota voidaan soveltaa vain, jos viimeisen valmistustoimen osapuoli ja lopullisen määräpaikan osapuoli ovat tehneet samat alkuperäsäännöt sisältävät vapaakauppasopimukset kaikkien sellaisten osapuolten kanssa, jotka osallistuvat alkuperäaseman saamiseen, eli kaikkien sellaisten osapuolten kanssa, joista käytetyt ainekset ovat peräisin. Sellaisen osapuolen alkuperäaineksia, joka ei ole tehnyt sopimusta viimeisen valmistustoimen ja/tai lopullisen määräpaikan osapuolen kanssa, on pidettävä ei-alkuperäaineksina. Alkuperäsääntöjä koskevien Paneurooppa–Välimeri-pöytäkirjojen selittävissä huomautuksissa (3) annetaan erityisiä esimerkkejä.

Osapuolten ilmoitusten perusteella laadituissa taulukoissa eritellään seuraavaa:

 

Taulukko 1 – yksinkertaistettu yleiskatsaus kumulaatiomahdollisuuksiin 1 päivänä elokuuta 2021.

 

Taulukot 2 ja 3 – päivämäärä, josta alkaen diagonaalista kumulaatiota sovelletaan.

Taulukossa 1 oleva merkintä ”X” tarkoittaa, että kahden osapuolen välillä on tehty vapaakauppasopimus, jossa on kumulaation mahdollistavat Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntömalleihin pohjautuvat alkuperäsäännöt. Kun kyseessä diagonaalinen kumulaatio kolmannen osapuolen kanssa, merkintä ”X” olisi merkittävä taulukossa kaikkiin kyseisten kolmen osapuolen välisten rivien ja sarakkeiden yhtymäkohtiin. Diagonaaliseen kumulaatioon on kuitenkin joitakin poikkeuksia. Tällaisissa tapauksissa poikkeukset on ilmaistu X:n perässä olevilla merkinnällä (1), (2) tai (*).

Taulukossa 2 mainittavat päivämäärät tarkoittavat seuraavia:

yleissopimuksen lisäyksessä I olevan 3 artiklan mukaisen diagonaalisen kumulaation soveltamisen alkamispäivä silloin, kun asianomaisessa vapaakauppasopimuksessa viitataan yleissopimukseen. Tässä tapauksessa päivämäärän edessä on merkintä ”(C)”;

muissa tapauksissa asianomaiseen vapaakauppasopimukseen liitettyjen diagonaalisen kumulaation mahdollistavia alkuperäsääntöjä koskevien pöytäkirjojen soveltamisen alkamispäivä.

Taulukossa 3 mainittavat päivämäärät tarkoittavat päivää, jona EU:n, Turkin ja EU:n vakaus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvien maiden välisiin vapaakauppasopimuksiin liitettyjen diagonaalisen kumulaation mahdollistavia alkuperäsääntöjä koskevien pöytäkirjojen soveltaminen aloitetaan. Aina kun tässä taulukossa mainittavien osapuolten välisessä vapaakauppasopimuksessa viitataan yleissopimukseen, taulukkoon 2 on tehty merkintä ”(C)” päivämäärän edelle.

Muistutettakoon myös, että Turkin alkuperäaineksia, jotka kuuluvat EU:n ja Turkin tulliliiton piiriin, voidaan käyttää alkuperäaineksina diagonaalisen kumulaation soveltamiseksi Euroopan unionin ja vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvien maiden välillä, joiden kanssa unionilla on voimassa oleva alkuperäpöytäkirja.

Taulukoissa lueteltavien osapuolten maatunnukset ovat seuraavat:

Euroopan unioni

EU

EFTA-valtiot:

Islanti

IS

Sveitsi (mukaan lukien Liechtenstein) (4)

CH (+ LI)

Norja

NO

Färsaaret

FO

Barcelonan prosessiin osallistuvat:

Algeria

DZ

Egypti

EG

Israel

IL

Jordania

JO

Libanon

LB

Marokko

MA

Länsiranta ja Gazan alue

PS

Syyria

SY

Tunisia

TN

Turkki

TR

EU:n vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvat maat:

Albania

AL

Bosnia ja Hertsegovina

BA

Pohjois-Makedonia

MK

Montenegro

ME

Serbia

RS

Kosovo (*)

KO

Moldovan tasavalta

MD

Georgia

GE

Ukraina

UA

Tällä ilmoituksella korvataan ilmoitus 2020/C 322/03 (EUVL C 322, 30.9.2020, s. 3).

Taulukko 1

Yksinkertaistettu yleiskatsaus mahdollisuuksiin soveltaa diagonaalista kumulaatiota Paneurooppa-Välimeri-alueella 1 päivänä elokuuta 2021

 

 

EFTA-valtiot

 

Barcelonan prosessiin osallistuvat

 

EU:n vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvat maat

 

 

 

 

EU

CH (+LI)

IS

NO

FO

DZ

EG

IL

JO

LB

MA

PS

SY

TN

TR

AL

BA

KO

ME

MK

RS

MD

GE

UA

EU

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X (5)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH (+LI)

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

 

X

X

IS

X

X

 

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

 

X

X

NO

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

 

X

X

FO

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZ

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EG

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JO

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LB

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA

X

X

X

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TN

X

X

X

X

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR

X (5)

X

X

X

X

 

X

X

 

 

X

X

X

X

 

X (*1)

X (*1)

 (*1)

X (*1)

X (*1)

X (*1)

X

X (6)

 

AL

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X (*1)

 

X

X

X

X

X

X

 

 

BA

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X (*1)

X

 

X

X

X

X

X

 

 

KO

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*1)

X

X

 

X

X

X

X

 

 

ME

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X (*1)

X

X

X

 

X

X

X

 

 

MK

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X (*1)

X

X

X

X

 

X

X

 

 

RS

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X (*1)

X

X

X

X

X

 

X

 

 

MD

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

GE

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

UA

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 


Taulukko 2

Diagonaalisen kumulaation Paneurooppa–Välimeri-alueella mahdollistavien alkuperäsääntöjen soveltamisen alkamispäivä

 

 

EFTA-valtiot

 

Barcelonan prosessiin osallistuvat

 

EU:n vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvat maat

 

 

 

 

EU

CH(+LI)

IS

NO

FO

DZ

EG

IL

JO

LB

MA

PS

SY

TN

TR

AL

BA

KO

ME

MK

RS

MD

GE

UA

EU

 

1.1.2006

(C)1.2.2016

1.1.2006

(C) 1.5.2015

1.1.2006

(C) 1.5.2015

1.12.2005

(C) 12.5.2015

1.11.2007

1.3.2006

(C) 1.2.2016

1.1.2006

1.7.2006

 

1.12.2005

1.7.2009

(C) 1.3.2016

 

1.8.2006

 (7)

(C) 1.5.2015

(C) 9.12.2016

(C) 1.4.2016

(C) 1.2.2015

(C) 1.5.2015

(C) 1.2.2015

(C) 1.12.2016

(C) 1.6.2018

(C) 1.1.2019

CH

(+LI)

1.1.2006

(C) 1.2. 2016

 

1.8.2005

(C) 1.7.2013

1.8.2005

(C) 1.7.2013

1.1.2006

 

1.8.2007

1.7.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.3.2005

1.5.2016

 

1.6.2005

1.9.2007

(C) 1.12.2019

(C) 1.5.2015

(C) 1.1.2015

 

(C) 1.9.2012

1.2.2016

(C) 1.5.2015

 

(C) 1.5.2018

1.6.2012

IS

1.1.2006

(C) 1.5.2015

1.8.2005

(C) 1.7.2013

 

1.8.2005

(C) 1.7.2013

1.11.2005

 

1.8.2007

1.7.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.3.2005

1.5.2016

 

1.3.2006

1.9.2007

(C) 1.12.2019

(C) 1.5.2015

(C) 1.1.2015

 

(C) 1.10.2012

1.5.2015

(C) 1.5.2015

 

(C) 1.9.2017

1.6.2012

NO

1.1.2006

(C) 1.5.2015

1.8.2005

(C) 1.7.2013

1.8.2005

(C) 1.7.2013

 

1.12.2005

 

1.8.2007

1.7.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.3.2005

1.5.2016

 

1.8.2005

1.9.2007

(C) 1.12.2019

(C) 1.5.2015

(C) 1.1.2015

 

(C) 1.11.2012

1.5.2015

(C) 1.5.2015

 

(C) 1.9.2017

1.6.2012

FO

1.12.2005

(C) 12.5.2015

1.1.2006

1.11.2005

1.12.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZ

1.11.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EG

1.3.2006

(C) 1.2.2016

1.8.2007

1.8.2007

1.8.2007

 

 

 

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

 

6.7.2006

1.3.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL

1.1.2006

1.7.2005

1.7.2005

1.7.2005

 

 

 

 

9.2.2006

 

 

 

 

 

1.3.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JO

1.7.2006

17.7.2007

17.7.2007

17.7.2007

 

 

6.7.2006

9.2.2006

 

 

6.7.2006

 

 

6.7.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LB

 

1.1.2007

1.1.2007

1.1.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA

1.12.2005

1.3.2005

1.3.2005

1.3.2005

 

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

 

 

 

6.7.2006

1.1.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS

1.7.2009

(C) 1.3.2016

1.5.2016

1.5.2016

1.5.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)) 26.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TN

1.8.2006

1.6.2005

1.3.2006

1.8.2005

 

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

 

 

1.7.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR

 (7)

1.9.2007

(C) 1.12.2019

1.9.2007

(C) 1.12.2019

1.9.2007

(C) 1.12.2019

(C) 1.10.2017

 

1.3.2007

1.3.2006

 

 

1.1.2006

(C)) 26.03.2021

1.1.2007

1.7.2005

 

(C) 3.05.2021

(C) 1.08.2021

1.9.2019

(C) 1.06.2021

( C) 1.8.2018

(C) 1.6.2019

(C) 1.10.2017

(C) 29.04.2021

 

AL

(C) 1.5.2015

(C) 1.5.2015

(C) 1.5.2015

(C) 1.5.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 3.05.2021

 

(C) 1.2.2015

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

 

 

BA

(C) 9.12.2016

(C) 1.1.2015

(C) 1.1.2015

(C) 1.1.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1.08.2021

(C) 1.2.2015

 

(C) 1.4.2014

(C) 1.2.2015

(C) 1.2.2015

(C) 1.2.2015

(C) 1.4.2014

 

 

KO

(C) 1.4.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.2019

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

 

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

 

 

ME

(C) 1.2.2015

(C) 1.9.2012

(C) 1.10.2012

(C) 1.11.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1.06.2021

(C) 1.4.2014

(C) 1.2.2015

(C) 1.4.2014

 

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

 

 

MK

(C) 1.5.2015

1.2.2016

1.5.2015

1.5.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1.8.2018

(C) 1.4.2014

(C) 1.2.2015

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

 

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

 

 

RS

(C) 1.2.2015

(C) 1.5.2015

(C) 1.5.2015

(C) 1.5.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1.6.2019

(C) 1.4.2014

(C) 1.2.2015

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

 

(C) 1.4.2014

 

 

MD

(C) 1.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1.10.2017

(C)1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

 

 

 

GE

(C) 1.6.2018

(C) 1.5.2018

(C) 1.9.2017

(C) 1.9.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 29.04.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 26.3.2020

UA

(C) 1.1.2019

1.6.2012

1.6.2012

1.6.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 26.3.2020

 


Taulukko 3

Euroopan unionin, Albanian, Bosnia ja Hertsegovinan, Kosovon, Pohjois-Makedonian, Montenegron, Serbian ja Turkin välisen diagonaalisen kumulaation mahdollistavia alkuperäsääntöjä koskevien pöytäkirjojen soveltamisen alkamispäivä

 

EU

AL

BA

KO

MK

ME

RS

TR

EU

 

1.1.2007

1.7.2008

1.4.2016

1.1.2007

1.1.2008

8.12.2009

 (8)

AL

1.1.2007

 

22.11.2007

1.4.2014

26.7.2007

26.7.2007

24.10.2007

1.8.2011

BA

1.7.2008

22.11.2007

 

1.4.2014

22.11.2007

22.11.2007

22.11.2007

14.12.2011

KO

1.4.2016

1.4.2014

1.4.2014

 

1.4.2014

1.4.2014

1.4.2014

1.9.2019

MK

1.1.2007

26.7.2007

22.11.2007

1.4.2014

 

26.7.2007

24.10.2007

1.7.2009

ME

1.1.2008

26.7.2007

22.11.2007

1.4.2014

26.7.2007

 

24.10.2007

1.3.2010

RS

8.12.2009

24.10.2007

22.11.2007

1.4.2014

24.10.2007

24.10.2007

 

1.9.2010

TR

 (8)

1.8.2011

14.12.2011

1.9.2019

1.7.2009

1.3.2010

1.9.2010

 


(1)  EUVL L 54, 26.2.2013, s. 4.

(2)  Osapuolia ovat Euroopan unioni, Albania, Algeria, Bosnia ja Hertsegovina, Egypti, Färsaaret, Georgia, Islanti, Israel, Jordania, Kosovo (Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244(1999) mukaisesti), Libanon, Pohjois-Makedonia, Moldovan tasavalta, Montenegro, Marokko, Norja, Serbia, Sveitsi (mukaan lukien Liechtenstein), Syyria, Tunisia, Turkki, Ukraina sekä Länsiranta ja Gazan alue.

(3)  EUVL C 83, 17.4.2007, s. 1.

(4)  Sveitsi ja Liechtensteinin ruhtinaskunta muodostavat tulliliiton.

(*)  Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.

(*1)  Diagonaalinen kumulaatio Turkin, Albanian, Bosnia ja Hertsegovinan, Kosovon, Pohjois-Makedonian, Montenegron ja Serbian välillä on mahdollinen. Katso kuitenkin taulukko 3 mahdollisuudesta soveltaa diagonaalista kumulaatiota Euroopan unionin, Turkin, Albanian, Bosnia ja Hertsegovinan, Kosovon, Pohjois-Makedonian, Montenegron ja Serbian välillä.

(5)  EU:n ja Turkin tulliliiton piiriin kuuluvien tavaroiden osalta soveltaminen on alkanut 27. heinäkuuta 2006.

 

Maataloustuotteiden osalta soveltaminen on alkanut 1. tammikuuta 2007 (kumulaatio ei ole mahdollinen Moldovan tasavallan ja Georgian kanssa).

 

Hiili- ja terästuotteiden osalta soveltaminen on alkanut 1. maaliskuuta 2009 (kumulaatio ei ole mahdollinen Moldovan tasavallan ja Georgian kanssa).

(6)  Tuotteet:

harmonoidun tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmän 1-24 ryhmän tuotteet; ja

Turkin tasavallan ja Georgian välisen vapaakauppasopimuksen liitteen 1 soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin voidaan soveltaa alkuperäkumulaatiota vain, jos ne ovat Turkin tasavallan tai Georgian alkuperätuotteita.

(7)  EU:n ja Turkin tulliliiton piiriin kuuluvien tavaroiden osalta soveltaminen on alkanut 27. heinäkuuta 2006.

 

Maataloustuotteiden osalta soveltaminen on alkanut 1. tammikuuta 2007.

 

Hiili- ja terästuotteiden osalta soveltaminen on alkanut 1. maaliskuuta 2009.

(8)  EU:n ja Turkin tulliliiton piiriin kuuluvien tavaroiden osalta soveltaminen on alkanut 27. heinäkuuta 2006. Ei sovelleta maataloustuotteisiin eikä hiili- ja terästuotteisiin.