3.11.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 370/33


EUROOPAN UNIONIN TEOLLISOIKEUKSIEN VIRASTO

Tilikauden 2019 lopullisten tilinpäätösten julkaiseminen

(2020/C 370/33)

Lopullisten tilinpäätösten täydelliset julkaisut ovat saatavilla seuraavassa osoitteessa:

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/annual_accounts/annual_accounts_2019_en.pdf