30.3.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 102/13


Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu hakemuksen julkaiseminen

(2020/C 102/09)

Tämä julkaiseminen antaa oikeuden vastustaa hakemusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) 51 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

”ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΜΑΚΡΗΣ” (ELAIOLADO MAKRIS)

EU-nro: PDO-GR-02388-AM01–11.1.2018

SAN (X) SMM ()

1.   Nimi (nimet)

”Ελαιόλαδο Μάκρης” (Elaiolado Makris)

2.   Jäsenvaltio tai kolmas maa

Kreikka

3.   Maataloustuotteen tai elintarvikkeen kuvaus

3.1   Tuotelaji

Luokka 1.5. Rasvat (voi, margariini, öljyt jne.)

3.2   Kuvaus 1 kohdassa nimetystä tuotteesta

”Elaiolado Makris” on ekstra-neitsytoliiviöljy, jota valmistetaan paikallisen Elia Makris -lajikkeen oliiveista. Niiden osuus määritetyllä alueella tuotetuista oliiveista on noin 99 prosenttia.

”Elaiolado Makris” -öljyn ominaisuudet ovat seuraavat:

Väri

:

Kirkas kellanvihreä, joka kypsymisen myötä muuttuu kullankeltaiseksi.

Tuoksu

:

Keskivahva hedelmäinen tuoksu (mediaani Mf > 4) sekä ruohon, päivänkakkaran ja kehäkukan aromeja silloin, kun oliiviöljy valmistetaan osittain raaoista oliiveista, ja vallitseva kamomillan aromi, kun käytetään kypsiä oliiveja. Omenan ja mantelin vivahteet täydentävät harmonisesti Elaiolado Makris -öljyn hedelmäisiä aromeja.

Maku

:

Maku on tasapainoinen ja jälkimaku hieman karvas (karvauden mediaaniarvo Μb = 2–3). Maku on kohtalaisen voimakas (maun voimakkuuden mediaaniarvo Μp = 2–3 ja virheiden mediaaniarvo Μd = 0,0).

Happopitoisuus

:

alhainen happopitoisuus < 0,6

Peroksidiluku: < 10,9 mekv O2/kg

Ultraviolettiabsorbanssi: Κ270: < 0,18 ja Κ232: < 2,20

Vahat: < 127,8 mg/kg

Öljyhappo: ≥ 75 % rasvahappojen kokonaismäärästä

Alhainen tai keskinkertainen kampesterolien (≤ 2.90) ja sterolijäämien pitoisuus ja sterolien kokonaismäärä > 1 000 mg/kg

Absorptiokertoimen vaihtelu (Delta-K = 0,000–0,002).

3.3   Rehu (vain eläinperäiset tuotteet) ja raaka-aineet (vain jalostetut tuotteet)

”Elaiolado Makris” valmistetaan paikallisen, alueella viljeltävän Elia Makris -lajikkeen oliiveista. Tuotetut oliivit ovat kypsinä pyöreitä, kesikokoisia ja mustia.

3.4   Erityiset tuotantovaiheet, joiden on tapahduttava yksilöidyllä maantieteellisellä alueella

Viljely vanhoilla ja uusilla oliiviviljelmillä, joissa kasvatetaan paikallista Elia Makris -lajiketta, oliivien korjuu ja kaikki oliiviöljyn tuotanto- ja jalostusvaiheet.

3.5   Tuotteen, johon rekisteröity nimi viittaa, viipalointia, raastamista, pakkaamista jne. koskevat erityiset säännöt

3.6   Tuotteen, johon rekisteröity nimi viittaa, merkitsemistä koskevat erityiset säännöt

Merkinnässä on oltava tuotteen nimi ja EU:n SAN-tunnus. Sen on sisällettävä myös seuraavat:

Logo, jossa on tuotteen nimi kreikkalaisilla tai latinalaisilla kirjaimilla kirjoitettuna, sekä taustalla Makrin kylää esittävä valokuva ja sen alapuolella piirros, jossa on oliivipuu sekä putoavista oliiviöljypisaroista muodostuva oliiviöljylammikko, jonka keskellä on joitakin oliiveja.

Image 1

4.   Maantieteellisen alueen tarkka rajaus

Yksilöity maantieteellinen alue kattaa Makrin kunnan hallinnollisten rajojen sisälle jäävän alueen, joka käsittää Makrin, Dikellan, Mesimvrian ja Plakan asutusalueet, sekä Chilin asutusalueen Alexandroupolin kunnan alueella.

5.   Yhteys maantieteelliseen alueeseen

”Elaiolado Makrisilla” on aistinvaraisia ja fysikaalis-kemiallisia erityisominaisuuksia. Ne johtuvat eri tekijöistä, toisin sanoen paikallisesta, yksilöidyllä alueella viihtyvästä Elia Makris -oliivilajikkeesta, alueen maaperä- ja ilmasto-olosuhteista sekä paikallisten tuottajien käyttämistä menetelmistä.

”Elaiolado Makrisin” erityisiä aistinvaraisia ominaisuuksia ovat seuraavat:

Keskivahva hedelmäinen tuoksu sekä ruohon, päivänkakkaran ja kehäkukan aromeja sadonkorjuun alussa sekä vallitseva kamomillan aromi, kun oliivit ovat kypsiä. Näitä aromeja täydentävät omenan ja mantelin vivahteet. Tämä yhdistelmä on luonteenomainen ”Elaiolado Makris” -oliiviöljylle, jota valmistetaan yksilöidyllä alueella paikallisesta Elia Makris -lajikkeesta.

Hieman karvas ja kohtalaisen voimakas harmoninen ja tasapainoinen maku, joka on myös Elia Makris -lajikkeelle ominainen yhdistelmä.

”Elaiolado Makris” -oliiviöljyn erityisiä fysikaalis-kemiallisia ominaisuuksia ovat seuraavat:

alhainen happopitoisuus < 0.6;

alhainen peroksidiluku (< 10,9), mikä parantaa öljyn kykyä kestää hapettumista sekä sen soveltumista varastointiin. Tämä varmistaa öljyn luontaisen tuoreuden;

alhaiset absorptiokertoimet (Κ270: < 0,18 ja Κ232: < 2.20), jotka osoittavat tuotteen tuoreuden sekä sen, että öljy on jalostettu nopeasti sadonkorjuun jälkeen ja että se on varastoitu oikeanlaisissa olosuhteissa;

absorptiokertoimen vähäinen vaihtelu (Delta-K = 0,000–0,002);

säilyvyys, joka johtuu pääasiassa kertatyydyttämättömien öljyhappojen suuresta määrästä, sillä niillä on hyvin vähäinen taipumus itsehapettumiseen.

Määritetty alue on Kreikan pohjoisin oliivinviljelyalue. Se on kumpuilevaa tasankoa, ja sen korkeus on keskimäärin 200 metriä merenpinnasta. Maaperä on keskikarkeaa hietamaata. Vuorilla maaperä on ravinneköyhää ja kalkkipitoista, kun taas tasankojen kalkkikivimaa on koostumukseltaan keskikarkeaa ja hedelmällistä, ja sen kalsiumkarbonaattipitoisuus on 3–31,6 prosenttia. Orgaanisen aineksen pitoisuus vaihtelee joillakin alueilla alhaisesta tyydyttävään (1,8–6,5 prosenttia). Maaperän pH (7,0–8,0) on yleensä neutraali tai hieman emäksinen. Maaperän sisältämä kalkkikivi ja oliivien alueen pinnanmuodon ansiosta saama runsas auringonvalo lisäävät osaltaan haihtuvia aineita, jotka antavat ”Elaiolado Makris” -öljylle sen hedelmäisen tuoksun.

”Elaiolado Makris” -oliiviöljyä tuottavalla yksilöidyllä alueella on Välimeren rannikon mikroilmasto, jolle ovat tyypillisiä leudot talvet ja viileät kesät. Haitalliset pakkaset ovat harvinaisia. Niinä harvoina kertoina, jolloin pakkasia on esiintynyt, Elia Makris -oliivi on osoittautunut hyvin kestäväksi, ja puut ovat saaneet vain hyvin vähäisiä vaurioita. Yksilöityyn alueeseen kuuluu 15 kilometriä Traakianmeren rannikkoa sekä vuoristoa – Rodopin vuoriston luoteeseen, pohjoiseen ja koilliseen suuntautuvat haarat –, ja olosuhteet paikallisen Elia Makris -oliivin viljelyyn ovat poikkeuksellisen hyvät. Auringonvaloa on runsaasti, lämpötilanvaihtelut ovat vähäisiä, ja pakkaset ja kylmät tuulet ovat harvinaisia, sillä vuoret muodostavat määritetyn alueen pohjoisosassa luonnollisen esteen. Nämä tekijät edistävät oliivipuiden tasaista kehitystä kaikissa vaiheissa (kukinta, kasvu), ja ne parantavat hedelmän aistinvaraisia ominaispiirteitä. Alueen erityislaatuisen mikroilmaston ansiosta oliivikärpäset aiheuttavat harvoin ongelmia, joten vahingoittuneita oliiveja on hyvin vähän, ja harvat vaurioituneet oliivit eivät vaikuta haitallisesti oliiviöljyn happopitoisuuteen.

Tyypillistä paikallista Elia Makris -lajiketta on viljelty pelkästään yksilöidyllä alueella satojen vuosien ajan, ja se on sopeutunut vallitseviin maaperä- ja ilmasto-olosuhteisiin. Siitä valmistettavalla oliiviöljyllä on ”Elaiolado Makris” -öljyn erityiset laatuominaisuudet. ”Elaiolado Makris” on yksi ensimmäisistä oliiviöljyistä, joita Kreikassa vuosittain valmistetaan, vaikka alue sijaitsee maan pohjoisimmassa osassa ja on yksi EU:n pohjoisimmista oliiviöljyn tuotantoalueista. Tämä johtuu sekä oliivilajikkeesta että paikallisesta mikroilmastosta. Koska lajikkeen sato korjataan varhain, oliivien kasvu ja kypsyminen osuvat ajankohtaan, jolloin auringonvaloa on runsaimmin. Tämä lisää öljyn aromaattisten aineiden määrää ja antaa sille ”Elaiolado Makris” -öljyn ominaisen kellanvihreän tai kirkkaan kullankeltaisen värin.

Tärkeimmät tuotteen erityisyyteen vaikuttavat inhimilliset tekijät:

Sadonkorjuumenetelmä. Pienillä oliiviviljelmillä joko tuottajat itse tai työntekijät korjaavat sadon käsin, jotta korjattavat oliivit eivät vahingoitu. Suurilla oliiviviljelmillä, joissa puita on paljon, oliivien poiminnassa käytetään yksittäisiä sähkökäyttöisiä sadonkorjuukoneita. Oliivit kootaan laatikoihin tai verkkoihin, ja oksat ja lehdet poistetaan, jotta ne eivät murskaannu. Sen jälkeen oliivit siirretään muovilaatikoihin, joiden pohjassa ja sivuilla on reikiä ilmanvaihdon parantamiseksi.

Oliivien kuljettaminen puristamoon ja niiden puristaminen korjuupäivänä tai 24 tunnin kuluessa. Jos oliiveja ei puristeta samana päivänä, ne suojataan olosuhteilta, joissa kehittyy mikro-organismeja ja joiden vuoksi ”Elaiolado Makris” -öljyn laatu heikkenee. Sadonkorjuumenetelmä sekä välittömästi korjuun jälkeen tapahtuva oliivien kuljettaminen ja puristaminen takaavat, että oliivit pysyvät vahingoittumattomina, ja siten tuotetuntämän ansiosta öljyn absorptiokertoimet (Κ270–Κ232), Delta-K-pitoisuus (absorptiokertoimen vaihtelu) ja happopitoisuus ovat alhaiset.

Varastointiaika on hyvin lyhyt, sillä öljy saatetaan markkinoille pian sen jälkeen, kun se on varastoitu, ja öljy varastoidaan niin, että se säilytetään sopivassa lämpötilassa viileässä ja pimeässä paikassa öljylle soveltuvissa suljetuissa säiliöissä, jotka estävät sitä joutumasta kosketuksiin hapen kanssa ja suojaavat sitä valolta, ja lisäksi öljyn dekantointikertojen määrä rajoitetaan minimiin. Edellä mainittujen seikkojen ansiosta ”Elaiolado Makris” -öljyn peroksidiluku, absorptiokertoimet (Κ270–Κ232) ja Delta-K-pitoisuus ovat alhaiset.

Hellävaraiset tuotanto-olosuhteet. Kun oliivit on murskattu, oliivimassaa puristetaan hitaalla nopeudella (17–19 kierrosta minuutissa) lyhyen aikaa (40–45 minuuttia) ja sen lämpötila pidetään noin 27–32 celsiusasteessa. Lämpötilan avulla varmistetaan, että oliiviöljyn haihtuvat aineet eivät tuhoudu, väri ei muutu eikä happopitoisuus lisäänny. Alhainen puristamisnopeus ja lyhyt puristamisaika edistävät pisaroiden sulautumista suuremmiksi pisaroiksi ja vähentävät ratkaisevasti emulsioiden muodostumista. Emulsiot vaikeuttavat öljyn erottamista oliivimassasta ja kasvinesteestä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että oliivien korjuu oikeassa kypsyysasteessa, hyvät käytännöt, joita tuottajat noudattavat oliivien korjuun aikana ja silloin, kun oliiveja kuljetetaan puristamoon, oliivien puristaminen viipymättä puristamoon saapumisen jälkeen, hyvät puristamis- ja erottamiskäytännöt, öljyn varastointiolosuhteet, itse oliivilajike sekä maaperä- ja ilmasto-olosuhteet varmistavat, että öljyn erityiset aistinvaraiset ja fysikaalis-kemialliset ominaisuudet (hedelmäisyys, tuoreuden tuntu, alhaiset absorptioindikaattorit, alhainen happopitoisuus, alhainen peroksidiluku ja hyvä säilyvyys) säilyvät ja ettei öljyn väri muutu.

Makrin ja sitä ympäröivän alueen asukkaat ovat osallistuneet oliivin viljelyyn ja ”Elaiolado Makris” -oliiviöljyn tuotantoon ammoisista ajoista alkaen. Oliivipuiden pitkään jatkunut viljely alueella on sidoksissa alueen historiaan, perinteisiin ja kulttuuriin, ja siitä on todisteena historiallisia ja bibliografisia viittauksia. Makrin muinaisessa oliivilehdossa voi nykyisin nähdä oliivipuita, joiden koko, muoto ja muhkuraiset rungot kertovat niiden korkeasta iästä. Vanhanaikaiset käsikäyttöiset oliivipuristimet ja puiset puristimet 1800-luvulta ovat myös osoitus siitä, että paikallisilla asukkailla on pitkä kokemus oliiviöljyn tuotannosta.

”Elaiolado Makris” on ollut mukana monissa kansainvälisissä kilpailuissa, joissa se on voittanut tärkeitä palkintoja. Vuonna 2012 se voitti kultamitalin Portugalissa toista kertaa järjestetyssä kilpailussa ”Concurso internacional de azeites virgem extra – Premio Ovibeja”. Vuonna 2013 se voitti kultaisen seppeleen Kreikassa Kotinosin laatukilpailussa, joka on tarkoitettu pakatuille, tuotemerkillä varustetuille ekstra-neitsytoliiviöljyille. Vuonna 2015 se voitti kultamitalin Jerusalemissa Israelissa järjestetyssä kilpailussa ”Concurso Internacional de aceite de oliva en el Mediterraneo – Terraolivo”. Vuonna 2016 se sai kultamitalin Lontoon kansainvälisessä oliiviöljykilpailussa. Vuonna 2018 se sai kultamitalin Argentiinassa järjestetyssä kilpailussa ”Concurso Internacional de Aceites di Oliva Virgin Extra OLIVINUS” ja sen jälkeen vielä New Yorkin kansainvälisessä oliiviöljykilpailussa Yhdysvalloissa. Vuonna 2019 16. kerran järjestetyssä kilpailussa ”Concorso Oleario Internazionale AIPO d’Argento” se sai tulokseksi ”tre gocce” (kolme tippaa). Ekstra-neitsytoliiviöljyjen maailmanlaajuisessa vertailussa se oli 12 000 oliiviöljyn joukossa 18. sijalla vuonna 2019. Se myös mainitaan maailman 500 parhaan oliiviöljyn joukossa vuoden 2020 Flos Olei -oppaassa.

Oliivifestivaali järjestetään joka kesä elokuun kymmenen viimeisen päivän aikana. Festivaalin järjestää Makrin naisyhdistys yhdessä oliivintuottajien osuuskunnan ja Evrosin alueellisen yksikön kanssa. Festivaalille saapuu paljon kävijöitä Makrin alueelta ja sen ulkopuolelta, ja sen aikana järjestetään oliivinviljelyn hyviä käytäntöjä käsitteleviä seminaareja ja keskustelutilaisuuksia sekä oliiviöljyasiantuntijoiden pitämiä maistajaisia. Lisäksi järjestetään sidosryhmien edustajille tarkoitettuja oliiviviljelmävierailuja, joilla annetaan tietoa Makrin oliivilajikkeesta, sekä monia muita tapahtumia. Festivaalin päätöstilaisuudessa kaikki kokoontuvat yhteen maistamaan erilaisia ruokia ja erikoisuuksia, joiden valmistuksessa on käytetty ”Elaiolado Makris” -öljyä.

Eritelmän julkaisutiedot

(asetuksen 6 artiklan 1 kohdan toinen alakohta)

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/prodiagrafes_elaiolado_makris111219.pdf


(1)  EYVL L 343, 14.12.2012, s. 1.