7.6.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 192/23


Ilmoitus tietyille henkilöille ja yhteisöille, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, joista säädetään Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetuissa neuvoston päätöksessä 2014/145/YUTP ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 269/2014

(2019/C 192/07)

Seuraava ilmoitus annetaan tiedoksi henkilöille Alexander Mihailovich NOSATOV (nro 27), Sergey Gennadevich TSYPLAKOV (nro 47), Igor Sergeievich SHEVCHENKO (nro 61), Igor PLOTNITSKY (nro 70), Vladimir Petrovich KONONOV (nro 97), Andrey Yurevich PINCHUK (nro 100), Oleg Vladimirovich BEREZA (nro 101), Ihor Vladymyrovych KOSTENOK (nro 130), Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO (nro 132), Eduard Aleksandrovich BASURIN (nro 137), Alexandr Vasilievich SHUBIN (nro 138), Sergey Yurevich IGNATOV (nro 140), Aleksandr Yurievich TIMOFEEV (nro 142), Olga Igorevna BESEDINA (nro 145), Aleksandr Yurevich PETUKHOV (nro 164), Olga Valerievna POZDNYAKOVA (nro 167) ja Vladimir Yurievich VYSOTSKIY (nro 173) sekä ”Krimin tasavallan” omistamalle valtion unitaariselle yritykselle ”Maataloustuottajien liitto Massandralle” (nro 18), Sparta-pataljoonalle (nro 30), Oplot-pataljoonalle (nro 34), Kalmius-pataljoonalle (nro 35) sekä henkilöille, jotka mainitaan Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annettujen neuvoston päätöksen 2014/145/YUTP (1) liitteessä ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 269/2014 (2) liitteessä I.

Neuvosto harkitsee pitävänsä edellä mainittuihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistetut rajoittavat toimenpiteet voimassa uusin perusteluin. Näille henkilöille ja yhteisölle ilmoitetaan täten, että he/ne voivat esittää neuvostolle ennen 14. kesäkuuta 2019 seuraavaan osoitteeseen pyynnön saada tietoonsa nämä uudet perustelut:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

sähköposti: sanctions@consilium.europa.eu


(1)  EUVL L 78, 17.3.2014, s. 16.

(2)  EUVL L 78, 17.3.2014, s. 6.