1.3.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 78/7


Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen

Tapaukset, joita komissio ei vastusta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti perustamissopimuksen liitteeseen I kuuluvia tuotteita lukuun ottamatta)

(2019/C 78/02)

Päätöksen tekopäivä

22.08.2018

Tuen numero

SA.50409 (2018/N)

Jäsenvaltio

Saksa

Alue

RHEINLAND-PFALZ

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Rheinland-Pfalz: Richtlinie zur Förderung von Naturschutzmaßnahmen im Wald

Oikeusperusta

Richtlinie zur Förderung von Naturschutzmaßnahmen im Wald

Landeshaushaltsordnung (LHO) von Rheinland-Pfalz

Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl I S. 2542)

Landesnaturschutzgesetzes (LNatSchG)

Bundeswaldgesetzes

Landeswaldgesetzes (LWaldG)

Landesverordnung zur Durchführung des Landeswaldgesetzes

Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG)

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Metsätalouden ympäristö- ja ilmastopalveluihin ja metsien suojeluun tarkoitettu tuki, Ympäristönsuojelu

Tuen muoto

Suora avustus

Talousarvio

Kokonaistalousarvio: EUR 5 (miljoonaa)

Tuen intensiteetti

100 %

Kesto

saakka 31.12.2024

Toimiala

Kaikki tukikelpoiset toimialat

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Zentralstelle der Forstverwaltung

Le Quartier Hornbach 9, 67433 Neustadt an der Weinstraße

Muita tietoja

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Päätöksen tekopäivä

14.12.2018

Tuen numero

SA.51500 (2018/N)

Jäsenvaltio

Tšekki

Alue

Czech Republic

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů – 6. kolo

Oikeusperusta

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění

Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, Opatření 16 Spolupráce, Podopatření 16.4 Podpora horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky dodavatelského řetězce k vytvoření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů a propagačních činností v místním kontextu, které souvisí s rozvojem krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů, Operace 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů (dále jen ”Pravidla”)

Usnesení vlády České republiky č. 532 ze dne 9. července 2014

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Maaseutualueiden yhteistyöhön tarkoitettu tuki

Tuen muoto

Suora avustus

Talousarvio

Tuen intensiteetti

50 %

Kesto

saakka 31.12.2020

Toimiala

MAATALOUS; METSÄTALOUS JA KALATALOUS, TEOLLISUUS, TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

Muita tietoja

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Päätöksen tekopäivä

26.11.2018

Tuen numero

SA.51527 (2018/N)

Jäsenvaltio

Italia

Alue

PUGLIA

Yhdistelmäalue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Sottomisura 19.2 – Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, misura 7 del Programma di Sviluppo Rurale

Oikeusperusta

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Puglia approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24.11.2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e modificato con decisione di esecuzione della Commissione n. C(2017) 5454 del 27.07.2017

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Peruspalveluihin ja kylien kunnostukseen maaseutualueilla tarkoitettu tuki

Tuen muoto

Suora avustus

Talousarvio

Kokonaistalousarvio: EUR 42.95 (miljoonaa)

Tuen intensiteetti

100 %

Kesto

saakka 31.12.2023

Toimiala

Kaikki tukikelpoiset toimialat

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Regione Puglia dipartimento agricoltura sviluppo rurale

lungomare nazario sauro

Muita tietoja

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Päätöksen tekopäivä

08.01.2019

Tuen numero

SA.52145 (2018/N)

Jäsenvaltio

Puola

Alue

Poland

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Dopłaty do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz częściowego dofinansowania odszkodowań wypłacanych producentom rolnym w związku z suszą (reasekuracja)

Oikeusperusta

ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 792), projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Tuki vakuutusmaksujen suorittamiseen

Tuen muoto

Suora avustus

Talousarvio

Tuen intensiteetti

65 %

Kesto

saakka 31.12.2020

Toimiala

Kasvinviljely ja kotieläintalous; riistatalous ja niihin liittyvät palvelut

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Muita tietoja

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Päätöksen tekopäivä

06.12.2018

Tuen numero

SA.52289 (2018/N)

Jäsenvaltio

Saksa

Alue

BAYERN

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Bayern: Bayerisches Bergbauernprogramm

Oikeusperusta

Richtlinie: Bayerisches Bergbauernprogram 2017

Bayerische Haushaltsordnung

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Maatiloilla tehtäviin maatalouden alkutuotantoon liittyviin aineellisiin ja aineettomiin investointeihin tarkoitettu tuki

Tuen muoto

Talousarvio

Kokonaistalousarvio: EUR 6 (miljoonaa)

Vuotuinen talousarvio: EUR 3 (miljoonaa)

Tuen intensiteetti

90 %

Kesto

01.01.2019 – 31.12.2020

Toimiala

Kasvinviljely ja kotieläintalous; riistatalous ja niihin liittyvät palvelut

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Holzkirchen

Rudolf-Diesel-Ring 1a, 83607 Holzkirchen

Muita tietoja

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Päätöksen tekopäivä

03.12.2018

Tuen numero

SA.52310 (2018/N)

Jäsenvaltio

Liettua

Alue

Lithuania

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Aide aux entreprises agricoles ayant subi des pertes dans leur production végétale en raison de fortes précipitations en 2017

Oikeusperusta

Projet d’arrêté du ministre de l’Agriculture de la République de Lituanie portant approbation des règles concernant l’octroi d’aides aux entreprises agricoles ayant subi des pertes dans leur production végétale en raison de fortes précipitations en 2017

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Luonnonmullistukseen rinnastettavissa olevien epäsuotuisien sääolojen aiheuttamien menetysten korvaamiseen tarkoitettu tuki

Tuen muoto

Suora avustus

Talousarvio

Kokonaistalousarvio: EUR 9.2 (miljoonaa)

Tuen intensiteetti

80 %

Kesto

saakka 31.12.2020

Toimiala

Yksivuotisten kasvien viljely, Monivuotisten kasvien viljely

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania

Gedimino av. 19, Vilnius

Muita tietoja

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Päätöksen tekopäivä

11.01.2019

Tuen numero

SA.52534 (2018/N)

Jäsenvaltio

Saksa

Alue

SACHSEN

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Sachsen – Natürliches Erbe: Vorhaben zur Prävention von Wolfsschäden

Oikeusperusta

Entwurf der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe – RL NE/2014)

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Maatiloilla tehtäviin maatalouden alkutuotantoon liittyviin aineellisiin ja aineettomiin investointeihin tarkoitettu tuki

Tuen muoto

Suora avustus

Talousarvio

Tuen intensiteetti

100 %

Kesto

saakka 31.12.2020

Toimiala

Kotieläintalous

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Postfach 54 01 37, 01311 Dresden

Muita tietoja

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Päätöksen tekopäivä

08.01.2019

Tuen numero

SA.52535 (2018/N)

Jäsenvaltio

Saksa

Alue

SACHSEN

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Sachsen: Ausgleichszahlungen für durch Raubtiere verursachte Schäden

Oikeusperusta

Entwurf der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zum Ausgleich von durch Wolf, Luchs oder Bär verursachte Schäden

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Suojeltujen eläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen tarkoitettu tuki

Tuen muoto

Suora avustus

Talousarvio

Kokonaistalousarvio: EUR 0.18 (miljoonaa)

Tuen intensiteetti

100 %

Kesto

saakka 31.12.2023

Toimiala

Kasvinviljely ja kotieläintalous; riistatalous ja niihin liittyvät palvelut

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Landesdirektion Sachsen

Altchemnitzer Straße 41

Muita tietoja

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.