1.2.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 39/15


Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 17 artiklan 5 kohdan mukainen komission ilmoitus

Tarjouspyyntö säännöllisen lentoliikenteen harjoittamisesta julkisen palvelun velvoitteiden mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2019/C 39/09)

Jäsenvaltio

Suomi

Reitti

Pori–Helsinki

Sopimuksen voimassaoloaika

1. elokuuta 2019–23. joulukuuta 2022

Määräaika tarjousten jättämiselle

61 päivän kuluttua tämän ilmoituksen julkaisemisesta

Osoite, jossa tarjouspyynnön teksti ja julkiseen tarjouskilpailuun ja mahdolliset julkisen palvelun velvoitteeseen liittyvät merkitykselliset tiedot ja/tai asiakirjat ovat saatavilla maksutta

Lisätietoja:

Porin kaupunki

Hankintapalvelut

PL 121

FI-28101 Pori

SUOMI/FINLAND

P. +358 447019228

Faksi: +358 26349417

Sähköposti: tarjous@pori.fi

Internetosoite:

https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat/avoimet-tarjouspyynnot