6.12.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 439/12


Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet kalastuksen lopettamisesta

(2018/C 439/11)

Unionin valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) 35 artiklan 3 kohdan mukaisesti on tehty päätös seuraavassa taulukossa määritellyn kalastuksen lopettamisesta:

Kalastuksen lopettamisen päivämäärä ja kellonaika

4.10.2018

Kesto

4.10.2018–31.12.2018

Jäsenvaltio

Puola

Kalakanta tai kalakantaryhmä

COD/3BC+24

Laji

Turska (Gadus morhua)

Alue

Osa-alueet 22–24

Kalastusalustyyppi/-tyypit

Viitenumero

30/TQ1970


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.