29.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 183/18


Oikaisu ilmoitukseen Kiinan kansantasavallasta ja Thaimaasta peräisin olevien muokattavaksi soveltuvasta valuraudasta valmistettujen kierteitettyjen putkien liitos- ja muiden osien tuontiin sovellettavien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun vireillepanosta

( Euroopan unionin virallinen lehti C 162, 8. toukokuuta 2018 )

(2018/C 183/09)

Sivulla 16:

on:

”Sähköpostiosoitteet:

Polkumyyntiä koskevat asiat:

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-DUMPING-CHINA@ec.europa.eu,

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-DUMPING-THAILAND@ec.europa.eu,

Vahinkoa koskevat asiat:

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-INJURY@ec.europa.eu”

pitää olla:

”Sähköpostiosoitteet:

Polkumyyntiä koskevat asiat:

TRADE-R692-MALLEABLE-FITTINGS-DUMPING-CHINA@ec.europa.eu,

TRADE-R692-MALLEABLE-FITTINGS-DUMPING-THAILAND@ec.europa.eu,

Vahinkoa koskevat asiat:

TRADE-R692-MALLEABLE-FITTINGS-INJURY@ec.europa.eu”