17.1.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 15/2


Ilmoitus tietyille henkilöille ja yhteisöille, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, joista säädetään Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetuissa neuvoston päätöksessä 2014/145/YUTP ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 269/2014

(2017/C 15/02)

Seuraava ilmoitus annetaan tiedoksi henkilöille Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV (nro 3), Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK (nro 17), Leonid Eduardovich SLUTSKI (nro 18), Aleksandr Viktorovich GALKIN (nro 21), Sergei Evgenevich NARYSHKIN (nro 25), Alexander Mihailovich NOSATOV (nro 27), Oleg Yevgenyvich BELAVENTSEV (nro 35), Sergei Ivanovich MENYAILO (nro 37), German PROKOPIV (nro 43), Igor Vsevolodovich GIRKIN (nro 48), Vyacheslav Viktorovich VOLODIN (nro 49), Vladimir Anatolievich SHAMANOV (nro 50), Vladimir Nikolaevich PLIGIN (nro 51), Petr Grigorievich JAROSH (nro 52), Igor Nikolaevich BEZLER (nro 55), Oleg TSARIOV (nro 57), Roman Viktorovich LYAGIN (nro 58), Aleksandr Sergeevich MALYKHIN (nro 59), Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA (nro 60), Aleksandr Yurevich BORODAI (nro 62), Alexander KHRYAKOV (nro 65), Marat Faatovich BASHIROV (nro 66), Aleksey Vyacheslavovich KARYAKIN (nro 68), Mikhail Efimovich FRADKOV (nro 73), Boris Vyacheslavovich GRYZLOV (nro 77), Mikhail Vladimirovich DEGTYAREV (nro 79), Valery Vladimirovich KAUROV (nro 85), Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK (nro 86), Oksana TCHIGRINA (nro 89), Boris Alekseevich LITVINOV (nro 90), Andrey Yurevich PINCHUK (nro 100), Mikhail Sergeyevich SHEREMET (nro 105), Leonid Ivanovich KALASHNIKOV (nro 110), Vladimir Stepanovich NIKITIN (nro 111), Oleg Vladimirovich LEBEDEV (nro 112), Nikolai Vladimirovich LEVICHEV (nro 115), Alexander Mikhailovich BABAKOV (nro 119), Oleg Konstantinovich AKIMOV (nro 121), Larisa Leonidovna AIRAPETYAN (nro 122), Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO (nro 123), Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV (nro 126), Ihor Vladymyrovych KOSTENOK (nro 130), Mikhail Sergeevich TOLSTYKH (nro 136), Eduard Aleksandrovich BASURIN (nro 137), Alexandr Vasilievich SHUBIN (nro 138), Sergey Anatolievich LITVIN (nro 139), Ekaterina FILIPPOVA (nro 141), Aleksandr Yurievich TIMOFEEV (nro 142), Arkady Viktorovich BAKHIN nro 148), Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON (nro 150), sekä yhteisöille Donbassin kansanmiliisi (yhteisö nro 10), Vostok-pataljoona (yhteisö nro 11), Sparta-pataljoona (yhteisö nro 30), Somali-pataljoona (yhteisö nro 31), Prizrak-prikaati (yhteisö nro 33), Kalmius-pataljoona (yhteisö nro 35), Kuoleman pataljoona (yhteisö nro 36), jotka luetellaan Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston päätöksen 2014/145/YUTP (1) liitteessä ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 269/2014 (2) liitteessä I.

Neuvosto harkitsee pitävänsä edellä mainittuihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistetut rajoittavat toimenpiteet voimassa uusin perusteluin. Näille henkilöille ja yhteisölle ilmoitetaan täten, että he/ne voivat esittää neuvostolle ennen 23. tammikuuta 2017 seuraavaan osoitteeseen pyynnön saada tietoonsa nämä uudet perustelut:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

sähköposti: sanctions@consilium.europa.eu

Asianomaiset henkilöt ja yhteisöt voivat toimittaa neuvostolle edellä mainittuun osoitteeseen milloin tahansa pyynnön mahdollisine sitä tukevine asiakirjoineen, että olisi harkittava uudelleen päätöstä sisällyttää heidät/ne luetteloon ja säilyttää heidät/ne luettelossa. Pyynnöt käsitellään kun ne on vastaanotettu. Tätä varten asianomaisia henkilöitä ja yhteisöjä pyydetään kiinnittämään huomiota siihen, että neuvosto tarkistaa luettelon säännöllisesti. Jotta pyyntö voidaan käsitellä seuraavan tarkistuksen yhteydessä, se olisi toimitettava 7. helmikuuta 2017 mennessä.


(1)  EUVL L 78, 17.3.2014, s. 16.

(2)  EUVL L 78, 17.3.2014, s. 6.