11.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 340/14


Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 16 artiklan 4 kohdan mukainen komission ilmoitus

Säännöllistä lentoliikennettä koskevat julkisen palvelun velvoitteet

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2017/C 340/06)

Jäsenvaltio

Espanja

Reitti

Gran Canaria – Tenerife Sud

Gran Canaria – El Hierro

Tenerife Norte – La Gomera

Gran Canaria – La Gomera

Päivä, jolloin julkisen palvelun reitti avataan uudelleen yhteisön ilma-aluksille

1. elokuuta 2018

Osoite, jossa julkisen palvelun velvoitteisiin liittyvät merkitykselliset tiedot ja/tai asiakirjat ovat saatavilla

Ministerio de Fomento

Dirección General de Aviación Civil

Subdirección General de Transporte Aéreo

Paseo de la Castellana 67

28071 Madrid

MADRID

ESPANJA

Puhelin: +34 915977505

Faksi: +34 915978643

Sähköposti: osp.dgac@fomento.es

Reitille, jolle on määrätty julkisen palvelun velvoitteita, voidaan järjestää vapaan kilpailun perusteella pääsy 1. elokuuta 2018 alkaen. Jos yksikään lentoliikenteen harjoittaja ei esitä julkisen palvelun velvoitteiden mukaista palveluohjelmaa, pääsy rajoittuu yksittäiseen lentoliikenteen harjoittajaan vastaavan julkisen tarjouskilpailun kautta asetuksen (EY) N:o 1008/2008 16 artiklan 9 kohdan mukaisesti.