30.8.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 286/11


Asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukainen vähäisen muutoksen hyväksymistä koskevan hakemuksen julkaiseminen

(2017/C 286/08)

Euroopan komissio on hyväksynyt tämän komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 664/2014 (1) 6 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetun vähäisen muutoksen

VÄHÄISEN MUUTOKSEN HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVA HAKEMUS

Asetuksen (EU) N:o 1151/2012  (2) 53 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukainen vähäisen muutoksen hyväksymistä koskeva hakemus

”MONTASIO”

EU-nro: PDO-IT-02251 – 21.12.2016

SAN ( X ) SMM ( ) APT ( )

1.   Hakijaryhmä ja oikeutettu etu

Consorzio per la tutela del Formaggio Montasio

Vicolo Resia, 1/2

33033 Codroipo (UD)

ITALIA

P. +39 0432912052

Sähköpostiosoite: info@formaggiomontasio.net

Parmigiano-Reggianon tuottajista koostuva Consorzio di Tutela del Formaggio Montasio on 14.10.2013 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (decreto) nro 12511 13 §:n 1 momentin nojalla oikeutettu muutoshakemuksen esittämiseen.

2.   Jäsenvaltio tai kolmas maa

Italia

3.   Eritelmän kohta, jota / kohdat, joita muutos koskee

Tuotteen kuvaus

Alkuperän todistaminen

Tuotantomenetelmä

Yhteys maantieteelliseen alueeseen

Merkinnät

Muu (täsmennettävä)

4.   Muutoksen/muutosten tyyppi

Rekisteröidyn SAN:n tai SMM:n tuote-eritelmän muutos, jota voidaan pitää vähäisenä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti, eikä julkaistuun yhtenäiseen asiakirjaan tarvitse tehdä muutoksia.

Rekisteröidyn SAN:n tai SMM:n tuote-eritelmän muutos, jota voidaan pitää vähäisenä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti, mutta julkaistuun yhtenäiseen asiakirjaan on tehtävä muutos.

Rekisteröidyn SAN:n tai SMM:n, jota koskevaa yhtenäistä asiakirjaa (tai vastaavaa) ei ole julkaistu, tuote-eritelmän muutos, jota voidaan pitää vähäisenä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti.

Rekisteröidyn APT:n tuote-eritelmän muutos, jota voidaan pitää vähäisenä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti.

5.   Muutos/Muutokset

Tuotteen kuvaus

Tahkon painoa ja läpimittaa koskevia parametreja on hieman muutettu.

Nykyinen sanamuoto

paino: 6–8 kg;

tahkon läpimitta: 30–35 cm;

Muutettu teksti:

”paino: 5,5–8 kg;

tahkon läpimitta: 27–35 cm;”

Montasio-juuston valmistukseen käytettävien muottien läpimitta on 30–35 cm, ja ne ovat olleet käytössä tuottajien ryhmittymän perustamisesta vuonna 1986 alkaen. Koko tämän ajan on aina käytetty suurinta mahdollista muottia, ja juuston paino ja läpimitta tuote-eritelmän mukaisen 60 päivää kestävän kypsytyksen jälkeen vastaavat tätä käytäntöä. Jos käytettään pienintä mahdollista eli 30 cm:n muottia, Montasio-juuston läpimitta on väistämättä pienempi kuin 30 cm ja sen paino, joka tuotantovaiheessa on n. 6,5 kg, on painohävikin vuoksi alle 6 kg, koska Montasio-juuston paino pienenee noin 15 % valmistusvuorokauden ja 60 päivää kestävän kypsytyksen välillä.

Pienimmällä muotilla valmistetut juustot täyttäisivät yhtäältä niiden vähittäisostajien tarpeet, jotka pitävät pienemmistä juustoista, ja toisaalta suurmyymälöiden tarpeet, sillä tällaiset juustot vastaavat paremmin valmispakattuja tuotteita koskevia vaatimuksia.

Tällaista muutosta voidaan pitää vähäisenä, sillä edellä esitetyllä tavalla tapahtuva parametrien muutos ei vaikuta seuraaviin valmistusvaiheisiin, kypsytykseen eikä valmiin tuotteen omaisuuksiin, jotka edelleen ovat tuote-eritelmän määritelmän mukaisia.

Tuotantomenetelmä

Lehmien rehun laatua koskevaa kappaletta on hieman muotoiltu uudelleen.

Nykyinen sanamuoto: ”Rehu, jolla perinteiset juustonvalmistajat katsovat olevan vahingollisia vaikutuksia juustoutumiseen, on kielletty. Tällaista on esimerkiksi turpeisilta tai suuriliikenteisten teiden varsilla sijaitsevilta mailta peräisin oleva rehu. Vihannekset, hedelmät ja rapsi sekä riisin jalostuksesta tulevat sivutuotteet, eläinperäistä ainetta olevat jauhot, lääkintätarkoituksiin olevat teolliset ravinteet, tuore, kostea tai tuoresäilötty sokerijuurikas, oluen tai tislattujen tuotteiden sivutuotteet, säilörehu (tuoresäilöttyä heinää ja maissia lukuun ottamatta) sekä hedelmien, juurikkaiden, oluen ja tislattujen tuotteiden teollisesta jalostuksesta peräisin olevat hapatetut aineet eivät myöskään ole sallittuja.”

Muutettu teksti: ”Teollinen lääkerehu ja eläinperäinen jauho on kielletty sekä sellaisinaan että muun rehun osana. Seuraavien käyttäminen tuoreena on kielletty: vihannekset, hedelmät, rapsi, riisin jalostuksesta saatavat sivutuotteet, sokerijuurikasmassa sekä oluen, hedelmien ja tislattujen tuotteiden sivutuotteet yleensä. Heinä-, maissi- ja viljasäilörehun käyttö on sallittua.”

Tarkoituksena on selkeästi ja yksiselitteisesti korostaa sitä, että teollinen lääkerehu ja eläinperäinen jauho on kielletty kaikissa käyttömuodoissa. On täsmennetty, että vihannesten, hedelmien jne. käsittelystä saatavat tuoreet fermentoituvat sivutuotteet eivät sovi käytettäviksi sellaisinaan.

Säilörehun käyttöä laajennetaan koskemaan viljaa, koska tällaisilla tuotteilla korvataan perinteistä maissisäilörehua, sillä se on vähemmän altis aflatoksiineille ja näin ollen parempi rehu naudoille ja maidontuotantoon. Lisäksi on poistettu yleinen viittaus rehuihin, jotka haittaavat juuston valmistusta, koska tällaista määritelmää pidetään nyt epäjohdonmukaisena eritelmään nähden ja katsotaan hyödyllisemmäksi arvioida alan uutta kehitystä huolellisesti nautojen ruokinnan kaikkien muutosten tunnistamiseksi ja arvioimiseksi.

On huomattava, että edellä kuvatut muutokset eivät vaikuta Montasio-juustoon käytettävän maidon laatuun ja näin ollen tällaisia muutoksia on pidettävä vähäisinä.

Tuote-eritelmän 5 artiklan 11 kohdan kolmanneksi viimeistä kappaletta on hieman muutettu, jotta se olisi selkeämpi ja yksiselitteisempi.

Nykyinen sanamuoto: ”Montasio-juustoa voidaan pitää kaupan kokonaisena tai paloina, kun kypsytys on kestänyt vähintään 60 päivää.”

Muutettu teksti: ”Montasio-juusto on tarkoitettu nautittavaksi, kun kypsytys on kestänyt vähintään 60 päivää. Montasio-juusto voidaan pakata ja paloitella valmiiksi, kun kypsytys on kestänyt vähintään 60 päivää.”

On haluttu selventää, että ”Montasio-juuston kaupan pitämisellä” tarkoitetaan myyntiä suoraan kuluttajille eikä muille toimijoille aiemmin juuston toimitusketjussa tapahtuvaa ”Montasio-juustoksi soveltuvan” juuston myyntiä.

Lisäksi on myös pidetty tärkeänä selventää, että Montasio-juuston pakkaaminen, paloittelu, kuutioiminen, raastaminen jne. koskevat ainoastaan Montasio-juusto, jota on kypsytetty vähintään 60 päivän ajan.

Raastamista koskeva tuote-eritelmän 5 artiklan 11 kohdan viimeinen kappale on poistettu.

Nykyinen sanamuoto:

”SAN-suojattua Montasio-juustoa käytetään raastettuna, kun kypsytys on kestänyt vähintään 12 kuukautta ja juusto on murenevaa, oljenkeltaista ja koloja on vähän tai ne ovat erittäin pieniä.”

Tämän Montasio-juuston käyttötapaa koskevan rajoituksen poistaminen katsotaan aiheelliseksi, sillä rajoitus on vanhentunut: se oli suunnattu kuluttajille ja kuluttajien olisi voitava vapaasti päättää miten tuotetta kulutetaan ja käytetään, myös, kun otetaan myös huomioon kuluttajien mieltymysten ja tottumusten muutokset viime vuosina.

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

”MONTASIO”

EU-nro: PDO-IT-02251 – 21.12.2016

SAN ( X ) SMM ( )

1.   Nimi

”Montasio”

2.   Jäsenvaltio tai kolmas maa

Italia

3.   Maataloustuotteen tai elintarvikkeen kuvaus

3.1   Tuotelaji

Luokka 1.3 Juustot

3.2   Kuvaus 1 kohdassa nimetystä tuotteesta

Montasio on kohtalaisesti tai pitkään kypsytetty lehmänmaidosta valmistettu lieriönmuotoinen juusto, jonka pohja on tasainen tai lähes tasainen ja reunat tasaiset tai hieman kuperat. Se tuotetaan pastöroimattomasta maidosta käyttäen yksinomaan luonnollisia mikrobiviljelmiä tai sallittuja hapatteita. Juustoa on kypsytettävä vähintään 60 päivää, ja sen kosteuspitoisuutta valvotaan ottamalla näytteet 10:ntenä ja 60:ntenä kypsytyspäivänä. SAN-suojatulla Montasio-juustolla on oltava 60:ntenä kypsytyspäivänä seuraavat ominaisuudet: kosteuspitoisuus enintään 36,72 prosenttia; kuiva-aineen rasvapitoisuus vähintään 40 prosenttia; paino: 5,5–8 kg; tahkon läpimitta 27–35 cm; kanta korkeintaan 8 cm; kuori sileä, säännöllinen ja joustava; juustomassa tiivis ja hieman reikäinen; väri luonnollinen, hieman oljenkeltainen; aromi tuotteelle ominainen; maku miellyttävä, kauemmin kypsytetyissä Montasio-juustoissa vahvahko.

Montasio-juusto voidaan tarjota nautittavaksi, kun kypsytys on kestänyt vähintään 60 päivää. Montasio-juusto voidaan pakata ja paloitella, kun kypsytys on kestänyt vähintään 60 päivää. Montasio-juustoa voidaan pitää kaupan merkinnällä ”fresco” (tuore) vähintään 60 päivää kestäneen kypsytyksen jälkeen, merkinnällä ”mezzano” (puolikypsä) vähintään 120 päivää kestäneen kypsytyksen jälkeen, merkinnällä ”stagionato” (kypsä) vähintään 10 kuukautta kestäneen kypsytyksen jälkeen ja merkinnällä ”stravecchio” (pitkään kypsytetty) vähintään 18 kuukautta kestäneen kypsytyksen jälkeen.

3.3   Rehu (vain eläinperäiset tuotteet) ja raaka-aineet (vain jalostetut tuotteet)

SAN-suojattu Montasio-juusto valmistetaan maidosta, joka on peräisin tuotantoalueella kasvatetusta karjasta. Maantieteellisellä tuotantoalueella kasvatetut tärkeimmät lehmärodut ovat bruno alpina, pezzatta rossa italiana ja pezzata nera sekä niiden risteytykset. Maitoon ei saa lisätä säilöntäaineita, kun sitä säilytetään tuotantotiloissa, ja sen lämpökäsittely on kielletty lukuun ottamatta sen jäähdyttämistä alimmillaan 4 °C:seen.

Ravinnosta vähintään 60 prosenttia on peräisin maantieteelliseltä tuotantoalueelta.

Lehmien ravinnosta vähintään 60 prosenttia koostuu viljasta, viher- ja kuivarehusta sekä säilörehusta. Loppuosa koostuu väkirehusta ja/tai proteiinipuristekakuista.

Teollinen lääkerehu ja eläinperäinen jauho on kielletty sekä sellaisinaan että muun rehun osana.

Seuraavien käyttäminen tuoreena on kielletty: vihannekset, hedelmät, rapsi, riisin jalostuksesta saatavat sivutuotteet, tuore sokerijuurikas sekä oluen, hedelmien ja tislattujen tuotteiden sivutuotteet yleensä.

Heinä-, maissi- ja viljasäilörehun käyttö on sallittua.

Kivennäisaine- ja vitamiinilisien käyttö on sallittua.

3.4   Erityiset tuotantovaiheet, joiden on tapahduttava yksilöidyllä maantieteellisellä alueella

Koko tuotantoprosessin (karjankasvatus ja maidon tuotanto, juoksettaminen, juustomassan käsittely, muotteihin laitto, heran erottelu, suolaus ja kypsytys) täytyy tapahtua kohdassa 4 yksilöidyllä maantieteellisellä alueella.

3.5   Tuotteen, johon rekisteröity nimi viittaa, viipalointia, raastamista, pakkaamista jne. koskevat erityiset säännöt

3.6   Tuotteen, johon rekisteröity nimi viittaa, merkitsemistä koskevat erityiset säännöt

Tuote yksilöidään aluksi merkitsemällä siihen erityisessä muotissa juustonvalmistajan tunnistekoodi, maakunnan kirjainlyhenne ja valmistuspäivä (vuosi, kuukausi, päivä). Montasion merkintä muodostuu viistoon vuoroin oikeinpäin, vuoroin ylösalaisin merkitystä nimestä ”Montasio” (kuva 1).

Tämä alkuperämerkintä laitetaan kaikkiin tiloilla tuotettuihin juustotahkoihin riippumatta siitä, kuuluvatko tilat ryhmittymään, kunhan juustojen tuotannossa on noudatettu eritelmän määräyksiä.

Kuva 1

Image

1) Polttoleimattu nimitys ”Montasio” sekä merkki, jossa on kirjainlyhenne ”PDM”

2) Valmistuskuukausi / 3) Valmistuspäivä / 4) Juustonvalmistajan tunnistekoodi / 5) Maakunnan kirjainlyhenne / 6) Valmistusvuosi.

Nimityksen tunnus muodostuu tyylitellystä suuraakkosten M-kirjaimesta ja sen alapuolella olevasta tekstistä ”Montasio”. Tunnus tehdään aina käyttämällä HORATIO-fonttia. Tunnuksen koossa on noudatettava kuvassa 2 näkyvillä olevia mittasuhteita (esim. leveys 8 cm ja korkeus 6 cm).

Kuva 2

Image

Kun koko tuotantoprosessi maidontuotannosta vähintään 60 päivää kestäneeseen kypsytykseen on tapahtunut SAN-merkinnän saaneen Montasio-juuston tuotantoalueella sijaitsevalla vuoristoalueella, sellaisena kuin se on määriteltynä voimassa olevassa kansallisessa lainsäädännössä, juustotahkon etiketissä voi olla teksti ”prodotto della montagna” (vuoristotuote). Tätä varten juuston kantaan kiinnitetään vuoristotuotetta ilmaiseva kirjainlyhenne ”PDM”.

Montasio-juuston suojaamisesta vastaava ryhmittymä voi kaikkien tuottajien (riippumatta ryhmittymän jäsenyydestä) pyynnöstä polttoleimata yli 100 päivää kypsytettyjen Montasio-juustotahkojen kantaan tuotteen tunnuksen (kuva 2) tarkistettuaan ensin tuotteen aitouden.

4.   Maantieteellisen alueen tarkka rajaus

SAN-merkinnän saaneen Montasio-juuston maantieteellinen tuotantoalue kattaa seuraavat alueet: Friuli-Venezia Giulia: kokonaisuudessaan; Veneto: Bellunon ja Trevison maakunnat kokonaisuudessaan sekä osa Padovan ja Venezian maakunnista seuraavasti rajattuna: ”Trevison ja Padovan maakuntien rajalinjojen leikkauspisteestä jatkuen Padovan maakunnan rajalinjaa pitkin Serenissima-moottoritien yhtymäkohtaan. Sen jälkeen tätä linjaa pitkin Brenta-joen ylittävälle moottoritiesillalle ja edelleen joen uoman suuntaisesti joen suulle.”

5.   Yhteys maantieteelliseen alueeseen

Luontotekijät liittyvät tuotantoalueen ilmasto-olosuhteisiin. Alue on pääosin vuoristoa ja tasankoa, ja siellä harjoitetaan edelleen vuoristo- ja niittylaiduntamista, mikä vaikuttaa lypsylehmille annettavan rehun laatuun.

Montasio-juusto merkittiin ensi kertaa San Danielen ja Udinen hintaluetteloihin 1773/1775. Se osoittaa, että Montasio oli kaupallinen tuote, jota ei ollut tarkoitettu yksinomaan paikalliseen tuotantoon ja kulutukseen. Montasio-juuston tiiviistä yhteydestä tuotantoalueeseen kertoo myös sen voimakas kannustava vaikutus osuustoiminnan kehittymiseen. Montasio ja sen erityinen tuotantomenetelmä yleistyivät nopeasti Friulissa ja itäisessä Venetossa siinä määrin, että 1960-luvulla alueella toimi yli 650 juustomeijeriä. Tähän menestykseen vaikuttivat inhimillisten ja rakenteellisten tekijöiden (osuustoiminnallisten meijereiden ja juuston valmistukseen erikoistuneen oppilaitoksen perustaminen) lisäksi ratkaisevasti myös ympäristö, jossa tuotantomenetelmä alun perin kehittyi.

Itä-Italian alueelle ovat aina olleet ominaisia runsaat kevät- ja syyssateet, jotka ovat edesauttaneet lypsylehminä käytettävän nautakarjan perusravinnon eli nurmen ja viljan (vehnä, ohra) viljelyn yleistymistä. Myös maissin viljelyn kehittymisen kautta yleistynyt maissin käyttö tuore- ja säilörehuna on tullut ajan myötä merkittäväksi. Myös arvokkaan proteiinilisän, soijan, viljely tuotantoalueella on yleistynyt viime aikoina.

Montasio-juuston pääominaisuus on sen erinomainen soveltuminen kohtalaiseen tai pitkään kypsyttämiseen. Italiassa Montasio luokitellaan puolikovaksi juustoksi, mutta sen voidaan katsoa kuuluvan myös harvoihin pitkään kypsytettyihin koviin juustoihin, koska sitä on mahdollista kypsyttää jopa 36 kuukautta.

Montasio-juuston toinen erityisominaisuus on tahkon koko.

Lisäksi SAN-merkityn Montasio-juuston eritelmässä on säilytetty maidon pastörointikielto, mikä mahdollistaa tuotantoalueella tuotetun maidon luonnollisen bakteerikannan mahdollisimman täydellisen säilymisen.

Tuotteen soveltuvuus kohtalaiseen tai pitkään kypsytykseen on seurausta ”pehmeän teknologian” käytöstä tuotannossa. Tuotannossa käytetyt maitohapatemäärät ovat vähäisiä (n. 1 prosentti) ja kypsytys tapahtuu matalissa lämpötiloissa (42–48 °C). Nämä tekijät sekä heran erottelu ja juustomassan puristaminen saavat aikaan keskikiinteää juustomassaa, jonka kosteuspitoisuus on kahden kuukauden (vastaa juuston markkinoille saattamisen minimiaikaa) kohdalla noin 36 prosenttia.

Ympäristössä, jossa Montasio-juusto on syntynyt, vallitsevat tuotteen kehittymiselle ja leviämiselle otolliset mikrobiologiset olosuhteet. Montasio-juustolle on ominaista termofiilinen mikrobikasvusto, jonka ansiosta siitä on kehittynyt juustojen joukossa ainutlaatuinen tuote. Se soveltuu nautittavaksi tuoreena (pastöroimattoman maidon käytön vuoksi nykyisin vähintään kahden kuukauden kypsytyksen jälkeen) mutta myös pitkään kypsytettynä (yli 36 kuukautta). Ajan mittaan sen aistinvaraiset ominaisuudet, koostumus, maku ja tuoksu kuitenkin muuttuvat tuotantoalueen niittyjen ja laidunten ja rehun luontaisen bakteerikasvuston ansiosta.

Kahden kuukauden kypsyttämisen jälkeen Montasio-juuston rakenne on kohtalaisen kiinteä, ja sen hento maku muistuttaa valmistuksessa käytettävän maidon makua. Mitä pidempi Montasio-juuston kypsyttämisaika on ja mitä kauemmin ainesosat saavat tekeytyä, sitä erottuvampi, kevyesti pikantimpi sen maku on, ja sitä kiinteämpi ja murenevampi on sen koostumus.

Karjankasvatusmenetelmien kehittymisen, viljelyn tehostumisen ja entistä hygieenisemmän lypsytekniikan käyttöönoton myötä on osoittautunut tarpeelliseksi lisätä maitoon sellaisia juustoutumista edistäviä mikrobeja, jotka ovat eduksi Montasion tuotannolle. Tämän vuoksi on ryhdytty yleisesti käyttämään tuotantoalueelta saadusta maidosta peräisin olevia maitohapatteita, joissa on runsaasti kokkibakteereita ja vähän sauvabakteereita.

Tuote-eritelmän julkaisutiedot

(asetuksen 6 artiklan 1 kohdan toinen alakohta)

Eritelmän täydellinen teksti on saatavissa internetosoitteessa http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

tai

menemällä suoraan maa- ja metsätalousministeriön kotisivulle (www.politicheagricole.it), valitsemalla ensin ”Prodotti DOP IGP” (ylhäällä oikealla), sen jälkeen ”Prodotti DOP IGP STG” (näytön vasemmassa laidassa) ja lopuksi ”Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE”.


(1)  EUVL L 179, 19.6.2014, s. 17.

(2)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.