17.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 61/1


KOMISSION TIEDONANTO

kesäaikasäännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/84/EY 4 artiklan nojalla

Kesäajan alkamis- ja päättymispäivämäärät

(2016/C 61/01)

Kesäajan vahvistetaan alkavan ja päättyvän vuosina 2017–2021 seuraavina päivinä kello 01.00 Greenwichin yleisaikaa (UCT):

—   vuonna 2017: sunnuntai 26 päivä maaliskuuta ja sunnuntai 29 päivä lokakuuta,

—   vuonna 2018: sunnuntai 25 päivä maaliskuuta ja sunnuntai 28 päivä lokakuuta,

—   vuonna 2019: sunnuntai 31 päivä maaliskuuta ja sunnuntai 27 päivä lokakuuta,

—   vuonna 2020: sunnuntai 29 päivä maaliskuuta ja sunnuntai 25 päivä lokakuuta,

—   vuonna 2021: sunnuntai 28 päivä maaliskuuta ja sunnuntai 31 päivä lokakuuta.