6.1.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 3/1


EUROOPAN KESKUSPANKIN SUOSITUS,

annettu 22 päivänä joulukuuta 2016,

Euroopan unionin neuvostolle Bank of Greecen ulkopuolisista tilintarkastajista

(EKP/2016/46)

(2017/C 3/01)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 27.1 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvoston suosittelemat ja Euroopan unionin neuvoston hyväksymät riippumattomat ulkopuoliset tilintarkastajat tarkastavat EKP:n ja niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien tilit, joiden rahayksikkö on euro.

(2)

Bank of Greecen nykyisten ulkopuolisten tilintarkastajien, KPMG Certified Auditors AE, toimikausi päättyy tilikauden 2016 tilintarkastuksen jälkeen. Tämän vuoksi on tarpeen nimittää uudet ulkopuoliset tilintarkastajat tilikaudesta 2017 alkaen.

(3)

Bank of Greece on valinnut Deloitte Certified Public Accountants S.A:n ulkopuolisiksi tilintarkastajikseen tilikausiksi 2017–2021,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN SUOSITUKSEN:

On suositeltavaa, että Deloitte Certified Public Accountants S.A. nimitetään Bank of Greecen ulkopuolisiksi tilintarkastajiksi tilikausiksi 2017–2021.

Tehty Frankfurt am Mainissa 22 päivänä joulukuuta 2016.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI